Uitgelicht

Jan Terlouw komt naar D’RAN
Jan Terlouw komt naar D’RAN op vrijdag 17 mei vanaf 13:30 in de Circustent.
Jan wordt geintervieuwd door Julia Bokdam, student Journalistiek op Windesheim in Zwolle.
Julia vraagt aan Jan wat hij rechtvaardig vindt en wat hij er van vindt om in een democratie te leven.
Jan zal gaan vertellen en zal vragen uit het publiek beantwoorden.
Dus heb jij vragen voor Jan Terlouw, wees erbij en stel je vraag.

  • Jan Terlouw gaat D’RAN (1 min.)

    • Jan Terlouw gaat D’RAN! (15 sec.)


Heftan Tattat Debat
Georganiseerd door de Universiteit Twente

Heftan tattat! Heftan tattat!
Hee har völs te völ patat had
- Willem Wilmink

Eind november 2018 werd het Nationale preventieakkoord gepresenteerd: de overheid en tientallen organisaties presenteerden een akkoord om Nederlanders HEUL VEUL gezonder te laten leven vóór het jaar 2040. Maar hoe groot is het probleem van een ongezonde leefstijl eigenlijk? Op welke manieren kunnen we een leefstijl succesvol veranderen? En wat heb je daar voor nodig: menselijke ondersteuning, eHealth, geld, tijd?

Op zaterdag 18 mei (13.30-14.15) gaan we, met humor en scherpe stellingen, in gesprek over hoe het Nationale Preventieakkoord ons allemaal raakt. Manuel Vazquez vertelt zijn persoonlijke verhaal over hoe hij de knop om zette en 53 kilo verloor en steeds fitter werd. Vervolgens schuiven o.a. een wetenschapper, een ervaringsdeskundige en de ambassadeur preventiecoalities Ministerie VWS aan om hun licht op de problematiek te schijnen. Maar we werpen ook graag onze blauwe gooi-microfoon in uw richting, zodat u ook uw zegje kan doen.

Het Heftan Tattat Debat wordt geleid door Hermie Hermens (Prof. Telemedicine – Universiteit Twente & Roessingh Research Development) en Femke Nijboer (Assistent Professor Smart Coaching & Creative Technology – Universiteit Twente). Het Personalized e-Health Technology (PeHT) programma van de Universiteit Twente bundelt de krachten van alle faculteiten om samen zinvolle en prettig leefstijlinterventies te ontwikkelen die worden ondersteund met slimme technologie.Dr. Femke Nijboer
Assistant professor Biomedical Signals and Systems and Creative Technology
www.femkenijboer.nl

 


 D’RAN 19
Inmiddels begint het programma van D’RAN 19 al aardig vorm te krijgen. Hieronder een kort overzicht van onderdelen die nu al vaste vorm hebben. Let op: alles is nog in beweging. Het kan goed zijn dat de uitvoering van de onderwerpen nog gaat veranderen. Ook zullen er in de komende maanden nog nieuwe activiteiten bij komen.


De Zevende Hemel: Gezondheid en Geluk
Op deze locatie wordt gewerkt, nagedacht en gesproken over gezondheid en geluk. Wat is het precies en wie bepaalt dat? De specialist of jijzelf? Is geluk meetbaar? Wat gebeurt er met een welzijns of- zorgorganisatie als het geluk van een hulpvrager doel gaat worden? Durven we de cliënt echt centraal te zetten?

Deelnemers: Naast particulieren, ook het MST, de GGD, UT, ROC en Saxion, Wopit, Wereldvredesvlam Twente, Menzis. Twente Gezond, Arcon, en nog veel meer.


De Naakte Waarheid
Het Rijksmuseum Twenthe en de Museumfabriek zullen een aantal workshops verzorgen aansluitend op de tentoonstelling De Naakte Waarheid. Aan de orde komen onder meer: 
De zoektocht naar een nieuwe balans tussen het gemeenschappelijk en het individueel belang.

Wie zijn we en waar staan we voor?
Ik denk dus ik ben: de mens ontdekt zichzelf


De Provincietent
De provincie Overijssel zal aan de hand van presentaties, workshops en zelfs een escaperoom, een bijdrage leveren aan D’RAN19. Onderwerpen zijn onder meer: Duurzaamheid, mobiliteit en sociale kwaliteit.

Deelnemers:Provincie Overijssel, ProDemos


Basisinkomen
Mede door de enorme veranderingen van de arbeidsmarkt (robotisering, globalisering om er maar te noemen) is de discussie over het basisinkomen weer springlevend geworden. Voor en- tegenstanders gaan met elkaar in discussie en verzorgen workshops.

Deelnemers: FNV, CNV, diverse politieke partijen en experts


De Goede Burger tent
Saxion is trekker van dit onderwerp. Er zijn optredens, presentaties en workshops met als insteek: Wat is een goede burger en hoe word ik dat? Saxion laat zien hoe zij door hun onderwijsprogramma prima vakmensen aflevert die tevens goede burgers zijn.

Deelnemers:Saxion, UT, diverse experts

Voor wie? Iedereen is welkom. Een deel van het programma is erg interessant voor studenten van Saxion en ROC (ihkv het vak Burgerschapskunde)


Fake News en Complotten (Bar & Boos)
Ons debat lijkt steeds meer te worden beïnvloed door fake news en een diep geloof in de meest wonderlijke complottheorieën. Hoe herken je nou fake news? Hoe prik je door een complottheorie? Diverse experts komen aan het woord en zullen samen met de bezoekers aan de slag gaan om de mist weer op te laten trekken.

Deelnemers: TC Tubantia, Tetem (MediaWijsheid) , experts van de Radboud Universiteit en Universiteit Twente, Stichting F6. Stichiting voor Democratie & Media, Pericles instituut

Voor wie? Iedereen is welkom. Het programma is heel interessant voor studenten van Saxion en ROC (ihkv het vak Burgerschapskunde)


Het Grondwetpaviljoen

In dit paviljoen zal aandacht worden besteed aan de Grondwet. Op de vrijdag zijn er sessies vooral bedoeld voor studenten. Zaterdag is er een programma gericht op raadsleden en burgemeesters. De Grondwet vormt de basis van onze democratie. Wat staat er eigenlijk in? Wat is de betekenis ervan voor onze maatschappij? De sessies worden gepresenteerd door – onder meer – Jeroen van Urk, Remieg Aerts (auteur van de biografie ‘Thorbecke wil het’) en Bas de Gaay Fortman (auteur van ‘De Grondwetwijzer’).


De Grote Oplos Denktank
Saxion stelt zijn slimste studenten beschikbaar aan bedrijven en instellingen om hun taaiste vraagstukken te helpen oplossen. Tijdens pressurecooker sessies wordt in multidisciplinaire groepen keihard gewerkt aan oplossingen die nog tijdens D’RAN worden gepresenteerd

Deelnemers:Saxion


Europa
Hoe zit het nou eigenlijk met Europa? Hebben we er wat aan? Of is het een dure hobby voor uitgerangeerde politici? Heeft de EU toekomst? Aspecten die aan bod komen:

  • EU, hoe zat het ook alweer?
  • Is ieder land welkom als lid?
  • Naar een Europese Defensie
  • Vluchtelingenopvang
  • Werken en studeren in Europa

Deelnemers:   Trekker is de Jonge Maatschappij, diverse experts zullen hun visie op Europa delen


Regio op Volle Kracht
Wat geeft een Regio slagkracht? Wat is het nut en noodzaak van een krachtige regio? En, als we dat willen, hoe doen we dat dan? Hoe doen regio’s als Eindhoven en Aken dat? Aan de hand van presentaties, discussies en workshops zal dit thema vanuit verschillende perspectieven worden belicht. Tevens zal een optreden worden verzorgd over de geschiedenis van Twente. Dit vanuit de gedachte dat een sterke regio zijn geschiedenis moet kennen en erkennen.

Deelnemers:   De Universiteit Twente is trekker


Burgerinitiatief met succes!
Hoe maak je je burgerinitiatief succesvol? (zelfs mèt de overheid). Veel burgerinitiatieven starten vanuit enthousiasme. Helaas lopen te veel initiatieven vast en sterven zij een zachte dood. Een belangrijke reden is dat burgers en overheden elkaars taal niet spreken. Hoe los je dat op?

Diverse workshops over het opzetten en succesvol maken van burgerinitiatieven.

Deelnemers:   De UT en Saxion trekken dit cluster.
Voor wie?        Iedereen is welkom. Vooral nuttig voor actieve burgers


De Klimaattent
In de klimaattent gaat het over de consequenties van de klimaatverandering. Wat gaat er gebeuren en wat kunnen we doen? Aan de hand van korte presentaties, discussies en workshops wordt dit onderwerp verkend. Er is een Watertafel die je laat ervaren hoe overstromingen ontstaan wat je zelf kan doen om ze te voorkomen.

De Water Experience Game is een ‘escape room’ waarbij deelnemers op een actieve manier kennis maken met het waterschapswerk. 

Deelnemers:   Waterschap Vechtstromen is hier de trekker


De duurzame en innovatieve Woontoren
In de woontoren gaat het over wonen nu én vooral over wonen in de toekomst. Hoe staat het met de woningmarkt in Twente, hoe gaan we om met de vraag (huur en koop). Is er woningnood? Wat willen inwoners van Twente? Wat betekent de klimaatverandering voor ons? Gaan we van #gaslos? En wanneer? Welke innovaties zijn er? Hoe zorgen we ervoor dat jongeren snel een huis kunnen vinden zonder zich tot aan de nek in de schulden te steken? Zijn Tiny Houses de oplossing? Dialoog, stellingen, kennisdeling en inspiratie. Wij gaan graag met u in gesprek!

Deelnemers:   Bouwbedrijf Ter Steege, Samenwerkingsverband WoON Twente (samenwerkende woningcorporaties), St. Pioneering en diverse experts


De Twente Tent:
Onderwerp is de kwaliteit van de omgeving. Presentaties, workshops en de ‘wall of dreams’ waarop iedereen zijn wensen en dromen over de ruimtelijke omgeving kan achterlaten

Deelnemers:   Groene Metropool Twente, Regiometropool Twente. Landschap Overijssel, het Oversticht, ea.


Noaberschap 3.0  (Het Veiligheidspaviljoen)
Nieuwe vormen van burgerschap en lokale democratie kunnen alleen opbloeien in een veilige samenleving. Ook die veiligheid vergt vernieuwing. Oude Twentse waarden zoals noaberschap zijn daarbij van belang. Nieuwe digitale technologie biedt kansen. Organisaties in het veiligheidsdomein zien die kansen. En ze weten dat die kansen alleen waargemaakt kunnen worden als er nieuwe vormen van samenwerking tussen burgers en professionals ontstaan. In het Veiligheidspaviljoen laten we zien welke kansen dit zijn en zoeken we samen met bezoekers naar nieuwe wegen voor samenwerking.

Deelnemers: Saxion Hogeschool lectoraat Maatschappelijke Veiligheid, Avans Hogeschool lectoraat Digitalisering en Veiligheid, ROC Practoraat Burgerschap, stichting ReliefBase Twente, Politie Twente, Veiligheidsregio Twente.


De Muziekkoepel
De Muziekkoepel is het vaste podium voor optredens gedurende het hele festival. Singer/songwriters, rappers en artiesten van diverse pluimage verzorgen optredens.


De Brug
Duitse en Nederlands scouts bouwen samen een brug, die later tijdens de modeshow zal worden gebruikt. Uiteraard staat de brug symbool voor samenwerking en wederzijds begrip.


College Tour met Jan Terlouw en Julia Bokdam
Schrijver en oud-politicus Jan Terlouw geeft zijn kijk op onderwerpen als klimaat en natuur. Hij roept met name jongeren op om in opstand te komen en de handen uit de mouwen te steken. Student Journalistiek aan de Hogeschool Windesheim Julia Bokdam is de interviewer. Vragen uit de zaal zijn welkom.