Programma 2020

Als we nadenken over hoe Twente er in 2030 uit zou moeten komen te zien. Over welke onderwerpen moeten we het dan zeker hebben? En hoe zien we die toekomst eigenlijk? Wat zijn de wensen, dromen en ideeën? Het programma is nog volop in ontwikkeling. Zeker is dat veel jongeren er zullen zijn, als deelnemer en bezoeker.

Werk:  Wat gebeurt er met onze banen in de nabije toekomst? Nemen robots het over? Gaat al het werk naar China en India? Hoe verdienen we straks ons geld?

Energie:  Hoe wekken we energie op zonder ons milieu en klimaat te belasten? En hoe zorgen we dat het betaalbaar blijft?

Gezondheid & Geluk: Hoe zorgen we dat lekker lang, gezond en plezierig kunnen leven? Gaat de techniek ons daar bij helpen? Hoe dan?    

Stad & Land: Twente is mooi. Twente is prachtig. Willen we dat zo houden? Zo ja, hoe dan? 

Klimaat:  Het klimaat verandert. Wat gaan we daar van merken? En wat kun je doen om de effecten te beperken?

Iedereen doet mee:  Klinkt goed natuurlijk, maar hoe zorgen we ervoor dat ook echt iedereen meedoet en mee kan doen?

Eenzaamheid: Ook in Twente zijn er steeds meer mensen die zich eenzaam voelen. Hoe komt dan nou? Wat kunnen we daar aan doen? En hoe kunnen we eenzaamheid voorkomen?    

Wonen: Hoe krijg je als jongere nog een betaalbare woning?

Talent behouden: We leiden veel talent op Twente. Veel talent vertrekt na de studie. Talent is Inmiddels ons beste exportartikel. Hou kunnen we talent vasthouden en mee laten bouwen aan de ontwikkeling van een vitaal Twente?

Media & Democratie: Hoe houden we zicht op de gebeurtenissen in onze dorpen en steden? Wat er wordt er beslist in het gemeentehuis? De lokale en regoionale media staan onder druk. Er is steeds minder geld beschikbaar voor goede journalistiek. Tast het onze democratie aan?