Programma D’RAN19

mei
17
vr
In the driver’s seat @ Het Circus
mei 17 @ 09:30 – 10:15
In the driver's seat @ Het Circus

Everywhere – at home and abroad – we see that people take the initiative and actually get to work with important social challenges. They take the driver’s seat!

In this session, English-speaking students “Management, Society and Technology” (University of Twente) present essays about Dutch and foreign examples of such community-initiatives. What are the AMBITIONS of these people? What do they DO to realize that? And what can we learn from the experiences with these forms of initiative and self-governance?

Moderator: dr. Ringo Ossewaarde (UT)

In the driver’s seat is an initiative of Twentse Noabers and the University of Twente.

Twentse Noabers, a collaboration of residents’ businesses is a neighborhood initiative in Twente. Twente Noabers stands for: cooperation, connecting, sharing knowledge and helping each other.

The University of Twente, as an entrepreneurial university, wants to contribute to solutions for future challenges and strengthen the innovative power of our region.

Panorama Twente 2040: Doe mee als je voor Twente bent! @ Kwintet
mei 17 @ 09:30 – 16:30
Panorama Twente 2040: Doe mee als je voor Twente bent! @ Kwintet

De Werkgroep Regiometropool Twente wil gehoor geven aan een oproep van het college van Rijksadviseurs om voor elke regio een omgevingsagenda te maken. In Panorama Nederland beschrijven de Rijksadviseurs 4 thema’s, grote maatschappelijke opgaven die niet meer op sectorale manier opgelost kunnen worden. Water verbindt ons, Rijk boerenleven, Meer tijd voor elkaar en Nieuwe Energie.

De Werkgroep Regiometropool Twente stelt voor om voor Twente te onderzoeken wat deze opgaven voor Twente betekenen, hier op een vernieuwende manier over na te denken en oplossingsrichtingen op slimme wijze te verankeren in beleid. De werkgroep stelt voor om een innovatief participatieproces te ontwikkelen waarin iedereen die hieraan wil bijdragen, ook daadwerkelijk kan bijdragen. Betrek hierbij naast de gebruikelijke 3 O’s (overheid, onderwijsinstellingen, ondernemers) ook inwoners en maatschappelijke organisaties. Inventariseer wat voor Twente maatschappelijke uitgadingen zijn, wat er al gebeurt en hoe we dit samen op kunnen lossen. De directe inbreng van inwoners en organisaties leidt ertoe dan men op lokaal niveau zelf in actie komt, dat op een meer integrale wijze wordt gekeken naar welvaart en welzijn en dat ontwikkelde oplossingsrichtingen breed gedragen worden.

Wilt u ons steunen?  Teken de petitie!

 

Selbst am Steuer @ Tent 6 De Rijke Oogst: Landbouw & Voeding
mei 17 @ 09:30 – 10:15
Selbst am Steuer @ Tent 6 De Rijke Oogst: Landbouw & Voeding

Überall – im In- und Ausland – sehen wir, dass Menschen die Initiative ergreifen und sich tatsächlich mit wichtigen sozialen Herausforderungen befassen. Sie nehmen das Steuer selbst in die Hand.

In dieser Sitzung präsentieren Deutsche Studenten Management, Society and Technology (Universiteit Twente) Essays über niederländische und ausländische Beispiele für Initiativen dieser Bewohner. Was sind die Ambitionen dieser Leute? Was tun sie, um ihre Ziele zu realisieren? Und was können wir aus den Erfahrungen mit diesen Formen der Selbstverwaltung lernen?

Moderator: Prof dr. Bas Denters (UT)

Selbst am Steur! ist eine Initiative von Twentse Noabers und der University of Twente.

Twente Noabers, eine Zusammenarbeit von Bürgerinitiativen und Bürgerkooperationen in Twente. Twente Noabers steht für: zusammenarbeiten, verbinden, Wissen teilen und sich gegenseitig helfen.

Die University of Twente will als unternehmerische Universität zur Lösung der Zukunftsfragen beitragen und die Innovationskraft unserer Region stärken.

Zelf aan het stuur @ Tent 3 De Aanpak
mei 17 @ 09:30 – 10:25
Zelf aan het stuur @ Tent 3 De Aanpak

Overal – in binnen en buitenland – zien we dat mensen het initiatief nemen en daadwerkelijk  aan de slag gaan met belangrijke maatschappelijke uitdagingen. Ze nemen het stuur zelf in handen.  

Studenten Management, Society and Technology van de Universiteit Twente presenteren in deze sessie essays over Nederlandse en buitenlandse voorbeelden dergelijke inwonersinitiatieven. Wat zijn de AMBITIES van deze mensen? Wat ONDERNEMEN ze om dat te realiseren? En wat kunnen we leren van de ervaringen met deze vormen van zelfsturing? 

Moderator: dr. Guus Meershoek (UT)


Zelf aan het stuur
is een initiatief van Twentse Noabers en de Universiteit Twente

Twentse Noabers, is een samenwerking van bewonersbedrijven een buurtinitiatieven in Twente. Twentse Noabers staat voor: samenwerken, verbinden, kennis delen en elkaar helpen.

De Universiteit Twente, wil als Ondernemende Universiteit,  bijdragen aan oplossingen voor de vragen van de toekomst en bijdragen aan de innovatiekracht van onze regio.

In the driver’s seat @ Het Circus
mei 17 @ 10:30 – 11:15
In the driver's seat @ Het Circus

Everywhere – at home and abroad – we see that people take the initiative and actually get to work with important social challenges. They take the driver’s seat!

In this session, English-speaking students “Management, Society and Technology” (University of Twente) present essays about Dutch and foreign examples of such community-initiatives. What are the AMBITIONS of these people? What do they DO to realize that? And what can we learn from the experiences with these forms of initiative and self-governance?

Moderator: dr. Ringo Ossewaarde (UT)

In the driver’s seat is an initiative of Twentse Noabers and the University of Twente.

Twentse Noabers, a collaboration of residents’ businesses is a neighborhood initiative in Twente. Twente Noabers stands for: cooperation, connecting, sharing knowledge and helping each other.

The University of Twente, as an entrepreneurial university, wants to contribute to solutions for future challenges and strengthen the innovative power of our region.

Selbst am Steuer @ Tent 6 De Rijke Oogst: Landbouw & Voeding
mei 17 @ 10:30 – 11:15
Selbst am Steuer @ Tent 6 De Rijke Oogst: Landbouw & Voeding

Überall – im In- und Ausland – sehen wir, dass Menschen die Initiative ergreifen und sich tatsächlich mit wichtigen sozialen Herausforderungen befassen. Sie nehmen das Steuer selbst in die Hand.

In dieser Sitzung präsentieren Deutsche Studenten Management, Society and Technology (Universiteit Twente) Essays über niederländische und ausländische Beispiele für Initiativen dieser Bewohner. Was sind die Ambitionen dieser Leute? Was tun sie, um ihre Ziele zu realisieren? Und was können wir aus den Erfahrungen mit diesen Formen der Selbstverwaltung lernen?

Moderator: Prof dr. Bas Denters (UT)

Selbst am Steur! ist eine Initiative von Twentse Noabers und der University of Twente.

Twente Noabers, eine Zusammenarbeit von Bürgerinitiativen und Bürgerkooperationen in Twente. Twente Noabers steht für: zusammenarbeiten, verbinden, Wissen teilen und sich gegenseitig helfen.

Die University of Twente will als unternehmerische Universität zur Lösung der Zukunftsfragen beitragen und die Innovationskraft unserer Region stärken.

Zelf aan het stuur @ Tent 3 De Aanpak
mei 17 @ 10:30 – 11:15
Zelf aan het stuur @ Tent 3 De Aanpak

Overal – in binnen en buitenland – zien we dat mensen het initiatief nemen en daadwerkelijk  aan de slag gaan met belangrijke maatschappelijke uitdagingen. Ze nemen het stuur zelf in handen.  

Studenten Management, Society and Technology van de Universiteit Twente presenteren in deze sessie essays over Nederlandse en buitenlandse voorbeelden dergelijke inwonersinitiatieven. Wat zijn de AMBITIES van deze mensen? Wat ONDERNEMEN ze om dat te realiseren? En wat kunnen we leren van de ervaringen met deze vormen van zelfsturing? 

Moderator: dr. Guus Meershoek (UT)


Zelf aan het stuur 
is een initiatief van Twentse Noabers en de Universiteit Twente

Twentse Noabers, is een samenwerking van bewonersbedrijven een buurtinitiatieven in Twente. Twentse Noabers staat voor: samenwerken, verbinden, kennis delen en elkaar helpen.

De Universiteit Twente, wil als Ondernemende Universiteit,  bijdragen aan oplossingen voor de vragen van de toekomst en bijdragen aan de innovatiekracht van onze regio.

In the driver’s seat @ Het Circus
mei 17 @ 11:30 – 12:15
In the driver's seat @ Het Circus

Everywhere – at home and abroad – we see that people take the initiative and actually get to work with important social challenges. They take the driver’s seat!

In this session, English-speaking students “Management, Society and Technology” (University of Twente) present essays about Dutch and foreign examples of such community-initiatives. What are the AMBITIONS of these people? What do they DO to realize that? And what can we learn from the experiences with these forms of initiative and self-governance?

Moderator: dr. Ringo Ossewaarde (UT)

In the driver’s seat is an initiative of Twentse Noabers and the University of Twente.

Twentse Noabers, a collaboration of residents’ businesses is a neighborhood initiative in Twente. Twente Noabers stands for: cooperation, connecting, sharing knowledge and helping each other.

The University of Twente, as an entrepreneurial university, wants to contribute to solutions for future challenges and strengthen the innovative power of our region.

Selbst am Steuer @ Tent 6 De Rijke Oogst: Landbouw & Voeding
mei 17 @ 11:30 – 12:15
Selbst am Steuer @ Tent 6 De Rijke Oogst: Landbouw & Voeding

Überall – im In- und Ausland – sehen wir, dass Menschen die Initiative ergreifen und sich tatsächlich mit wichtigen sozialen Herausforderungen befassen. Sie nehmen das Steuer selbst in die Hand.

In dieser Sitzung präsentieren Deutsche Studenten Management, Society and Technology (Universiteit Twente) Essays über niederländische und ausländische Beispiele für Initiativen dieser Bewohner. Was sind die Ambitionen dieser Leute? Was tun sie, um ihre Ziele zu realisieren? Und was können wir aus den Erfahrungen mit diesen Formen der Selbstverwaltung lernen?

Moderator: Prof dr. Bas Denters (UT)

Selbst am Steur! ist eine Initiative von Twentse Noabers und der University of Twente.

Twente Noabers, eine Zusammenarbeit von Bürgerinitiativen und Bürgerkooperationen in Twente. Twente Noabers steht für: zusammenarbeiten, verbinden, Wissen teilen und sich gegenseitig helfen.

Die University of Twente will als unternehmerische Universität zur Lösung der Zukunftsfragen beitragen und die Innovationskraft unserer Region stärken.

Zelf aan het stuur @ Tent 3 De Aanpak
mei 17 @ 11:30 – 12:15
Zelf aan het stuur @ Tent 3 De Aanpak

Overal – in binnen en buitenland – zien we dat mensen het initiatief nemen en daadwerkelijk  aan de slag gaan met belangrijke maatschappelijke uitdagingen. Ze nemen het stuur zelf in handen.  

Studenten Management, Society and Technology van de Universiteit Twente presenteren in deze sessie essays over Nederlandse en buitenlandse voorbeelden dergelijke inwonersinitiatieven. Wat zijn de AMBITIES van deze mensen? Wat ONDERNEMEN ze om dat te realiseren? En wat kunnen we leren van de ervaringen met deze vormen van zelfsturing? 

Moderator: dr. Guus Meershoek (UT)


Zelf aan het stuur 
is een initiatief van Twentse Noabers en de Universiteit Twente

Twentse Noabers, is een samenwerking van bewonersbedrijven een buurtinitiatieven in Twente. Twentse Noabers staat voor: samenwerken, verbinden, kennis delen en elkaar helpen.

De Universiteit Twente, wil als Ondernemende Universiteit,  bijdragen aan oplossingen voor de vragen van de toekomst en bijdragen aan de innovatiekracht van onze regio.

Off-Campus Design Lab: Twentse Noabers Charter; aan het stuur @ Tent 3 De Aanpak
mei 17 @ 13:30 – 14:15
Off-Campus Design Lab: Twentse Noabers Charter; aan het stuur @ Tent 3 De Aanpak

Twente Noabers, is a co-operative of community-enterprises and neighborhood-initiatives in Twente. In these enterprises and initiatives regional residents take on major challenges facing their communities, either in the social or physical domain or both.

Twente Noabers stands for: working together, connecting, sharing knowledge and helping each other. On this basis Twentse Noabers wants to contribute to the success of such citizen- and community-initiatives. It also wants to contribute to a climate in which these initiatives can develop constructive cooperative relations with governments, social organizations and businesses in the region.

For this latter purpose Twentse Noabers wants to develop a charter stating …

  • The main principles that its members endorse and these members will use as a guideline for their actions. In this way the charter makes clear to residents, governments, professional organizations and the business community in Twente what people can and may expect from Twentse Noabers and its members (What do Twentse Noabers and its members stand for?) .
  • At the same time, the charter also formulates what – on the basis of reciprocity — Twentse Noabers and its members expect from others in working together.

Together with the University of Twente Twentse Noabers organizes this session and invites students of the “Management, Science and Technology” program (UT) and other interested people to help in designing such a charter by suggesting main principles and expectations. 

Moderators

Reinder Witting (Twentse Noabers)

Bas Denters (Univeriteit Twente)

Twentse Noabers aan het stuur @ Tent 3 De Aanpak
mei 17 @ 14:30 – 15:15
Twentse Noabers aan het stuur @ Tent 3 De Aanpak

Twentse Noabers is een Coöperatie van burgerinitiatieven in Twente. Samen maken we Twente sterker! Wij geloven in een duurzame, sterke en eerlijke samenleving waar jij en ik welkom zijn! Wij nemen zelf het stuur in handen. Dat doen wij door:

  • vinden, verbinden en versterken van burgerinitiatieven in Twente
  • ondersteunen van vakmanschap (ZZP-ers of in loondienst) in buurten en wijken
  • en tot slot, het bieden van expertise, netwerk en verbinding voor bedrijven, (semi)overheid en maatschappelijke organisaties welke op gelijkwaardig niveau met win-win voor beide partijen een samenwerking aan willen gaan.

In een interactief programma gaan we graag met ons publiek in gesprek over onze doelen, maar ook waar lopen we tegenaan en wat zouden we volgens jullie moeten doen?

Moderator: Lidy Noorman (Twentse Noabers)

Twentse Noabers Fonds, aan het stuur @ Tent 3 De Aanpak
mei 17 @ 15:30 – 16:15
Twentse Noabers Fonds, aan het stuur @ Tent 3 De Aanpak

Het Twentse Noabers Fonds wil op twee manieren inwonersinitiatieven helpen. Als een makelaar kunnen wij je in contact brengen met netwerken, die je met het realiseren van jouw idee kunnen helpen. Zo nodig kan je ook in contact worden gebracht met deskundigen, die je kunnen ondersteunen/coachen. Als dat nodig is kan je ook bij het fonds een financiële bijdrage voor jouw idee aanvragen of kan het Twentse Noabers Fonds je helpen met het vinden van cofinanciering.

In een interactief programma gaan we graag met ons publiek in gesprek aan welke ondersteuning inwonersinitiatieven behoefte hebben. Ook gaan wij graag in gesprek met mensen die zelf ondersteuning zouden kunnen bieden.

Moderator: Reinder Witting (Twentse Noabers)

mei
18
za
De Pleinspel Bus @ De Pleinspel Bus
mei 18 @ 09:30 – 16:30
De Pleinspel Bus @ De Pleinspel Bus

Kom naar de Pleinspel-bus en ga in gesprek over gelijkwaardig samenwerken!  

Besluiten nemen, maar dan beter

Besluitvormingsprocessen duren lang, niet alles wordt gezegd, er is weerstand. Het resultaat is een compromis waar niemand echt blij mee is. Herkenbaar?

Het kan anders: structuur aanbrengen, zodat alles wat van belang is op tafel komt. Je vult elkaar aan, je bouwt samen nieuwe inzichten op en je komt tot een besluit waar iedereen zich wel in kan vinden. Een besluit wat werkt.

Het Collectief

Wij zijn ‘het Collectief’ en helpen gemeenten, bedrijven, scholen en burgerinitiatieven bij succesvolle participatie. ‘Het collectief’ bestaat uit acht organisaties die allen werken vanuit gelijkwaardige samenwerking. We bieden ondersteuning in participatietrajecten, teamontwikkeling, zelforganisatie en organisatieontwikkeling. Overtuigd dat gelijkwaardige samenwerking zorgt voor meer draagvlak en duurzame projecten, werken wij als bedrijven ook onderling samen. Zaterdag zijn we de gehele dag aanwezig. We ontmoeten je graag bij onze bus of tijdens onze workshop.

‘Het Collectief’ bestaat uit: Rondspraak, DuurzaamVerbonden, IkWij, BeterBesluit, SamenWerkt, Totem Zelforganisatie, Esentika en Consentdemocratie.

Uitproberen? Speel het Pleinspel

Workshop om 14.30.

In het Pleinspel ervaar je al doende hoe je met alle verschillen tussen mensen tot een goed besluit komt.

Kun je dan niet?

Lever dan je contactgegevens in bij onze bus. We verloten tijdens D’RAN één spelsessie. Dan komen we naar jullie team toe, op een dag dat jullie schikt. Ervaar hoe je met jouw team gelijkwaardig kunt samenwerken.

Panorama Twente 2040: Doe mee als je voor Twente bent! @ Kwintet
mei 18 @ 09:30 – 16:30
Panorama Twente 2040: Doe mee als je voor Twente bent! @ Kwintet

De Werkgroep Regiometropool Twente wil gehoor geven aan een oproep van het college van Rijksadviseurs om voor elke regio een omgevingsagenda te maken. In Panorama Nederland beschrijven de Rijksadviseurs 4 thema’s, grote maatschappelijke opgaven die niet meer op sectorale manier opgelost kunnen worden. Water verbindt ons, Rijk boerenleven, Meer tijd voor elkaar en Nieuwe Energie.

De Werkgroep Regiometropool Twente stelt voor om voor Twente te onderzoeken wat deze opgaven voor Twente betekenen, hier op een vernieuwende manier over na te denken en oplossingsrichtingen op slimme wijze te verankeren in beleid. De werkgroep stelt voor om een innovatief participatieproces te ontwikkelen waarin iedereen die hieraan wil bijdragen, ook daadwerkelijk kan bijdragen. Betrek hierbij naast de gebruikelijke 3 O’s (overheid, onderwijsinstellingen, ondernemers) ook inwoners en maatschappelijke organisaties. Inventariseer wat voor Twente maatschappelijke uitgadingen zijn, wat er al gebeurt en hoe we dit samen op kunnen lossen. De directe inbreng van inwoners en organisaties leidt ertoe dan men op lokaal niveau zelf in actie komt, dat op een meer integrale wijze wordt gekeken naar welvaart en welzijn en dat ontwikkelde oplossingsrichtingen breed gedragen worden.

Wilt u ons steunen?  Teken de petitie!

 

Spreekuur maatschappelijke initiatieven On Tour @ Tent 3 De Aanpak
mei 18 @ 09:30 – 16:30
Spreekuur maatschappelijke initiatieven On Tour @ Tent 3 De Aanpak

Als je een idee voor je buurt, wijk, omgeving, dorp of stad hebt, kan het fijn zijn om te sparren met iemand die iets vergelijkbaars op een andere plek heeft gedaan. Of misschien heb je wat startgeld nodig, of juist advies over aansprakelijkheid, vergunningen of subsidies. De 4D-makelaars helpen je graag op weg om je idee te realiseren. Je kunt ons regelmatig in jouw regio ontmoeten –  en nu ook op het D’ran Festival. Je bent van harte welkom. Je mag alles vragen; niet geschoten is altijd mis. Kom maar op met die ideeën en plannen! 

 

Meer info? kijk op www.stimuland.nl/4D 

Nuts & Co: Energie in eigen hand, daar gaan we samen voor! @ Tent 8 Duurzaamheid
mei 18 @ 11:30 – 12:15
Nuts & Co: Energie in eigen hand, daar gaan we samen voor! @ Tent 8 Duurzaamheid
mei 18 @ 13:30 – 14:15
Workshop: Speel het pleinspel @ Museumfabriek Onder de Brug
mei 18 @ 14:30 – 15:15
Workshop: Speel het pleinspel @ Museumfabriek Onder de Brug

Ervaar de kracht van gelijkwaardige samenwerking! Speel ‘het Pleinspel’ en merk wat er komt kijken bij het inrichten van een plein waar verschillende belangen spelen. Ontdek de uitdagingen van participatie en hoe je via co-creatie elkaar kunt versterken en aanvullen.

‘Het Pleinspel’ is een initiatief van ‘Het Collectief’, een samenwerking van bedrijven die laten zien dat je door gelijkwaardig samenwerken verder komt en met elkaar de beste resultaten behaalt.

‘Het Collectief’ bestaat uit: Rondspraak, DuurzaamVerbonden, IkWij, BeterBesluit, SamenWerkt, Totem Zelforganisatie, Esentika, Consentdemocratie

Kun je niet aanwezig zijn bij de workshop?

Lever dan je contactgegevens in bij onze bus. We verloten tijdens D’RAN één spelsessie. Dan komen we naar jullie team toe, op een dag dat jullie schikt. Ervaar hoe je met jouw team gelijkwaardig kunt samenwerken.