Programma D’RAN19

mei
17
vr
Ben jij mediawijs? @ Museumfabriek Pakloods 3
mei 17 @ 09:00 – 14:00
Ben jij mediawijs? @ Museumfabriek Pakloods 3

Mediawijsheid Hoe weet je wat waar is op internet en wat niet? Wat is een informatie ebubbel? De leerlingen bekijken voorbeelden van nepnieuws (‘fake news’) en ontdekken hoe ze dit kunnen ontmaskeren. Daarna beden- ken ze waardoor mensen het snel zouden kunnen geloven en wat iemand ermee zou kunnen bereiken. Ze maken in groepjes een mini-vlog met behulp van een iPad en bespreken de resultaten in de groep.

Rechten voor Robots! @ Museumfabriek Bank
mei 17 @ 09:00 – 14:00
Rechten voor Robots! @ Museumfabriek Bank

Rechten voor robots! Hoe zouden de robots van de toekomst zijn? Hoe zou de maatschappij daardoor kunnen veranderen? De leerlingen bespreken de kenmerken van onze democratie. Ze bekijken hoe de maatschappij tot nu toe is veranderd door de komst van robots en proberen de lijn door te trekken naar de toekomst. Daarna maken ze in groepjes een interactief verhaal met de app Prototyping on Paper over de gevolgen voor onze democratische maatschappij. Ze lezen elkaars verhalen op iPads. Een workshop duurt 60 minuten. Er is een voorbereidende les beschikbaar.

Route 36 @ Tent 10 De Zevende Hemel - doorlopende events
mei 17 @ 09:28 – 16:30
Route 36 @ Tent 10 De Zevende Hemel - doorlopende events

Sociale kaart

 

“ROUTE 36 GEEFT INZICHT IN DE OMGEVING.

EENVOUDIG, DUIDELIJK & OVERZICHTELIJK.”

 

Van je eigen woonplaats, tot de rest van de gemeente.

Voor inwoners, ondernemers, verenigingen en organisaties.

Van noaberschap tot professionele hulp.

 

Wat bied de omgeving voor ontspanning?

Sport, activiteiten, workshops, een plaatselijk bos, fiets of wandelroutes…

ROUTE 36 biedt een antwoord.

 

Ook voor praktische informatie in je omgeving, zoals:

Waar hangen de AED`s? Waar en wanneer kan in oud papier brengen?

Waar en bij wie kan ik een klacht, of een goed idee indienen?

Wie zijn sleutelfiguren of contactpersonen bij bepaalde vragen?

Zijn er vaste tijden voor ontmoetingen voor ouderen?

ROUTE 36 biedt een antwoord.

 

Duidelijkheid onder 1 dak!

Meer informatie? info@route36inzicht.nl

www.route36inzicht.nl

Agenda voor Twente @ Kwintet 3
mei 17 @ 09:30 – 16:30
Agenda voor Twente @ Kwintet 3

Twente is een topregio om te wonen en te werken. De snel veranderde samenleving stelt onze regio voor uiteenlopende maatschappelijke, technische en economische uitdagingen. Die vragen om passende oplossingen. Deze kunnen we bieden als alle partijen, ondernemers, onderwijs- en onderzoekstellingen en overheden de handen ineen slaan. We hebben veel kennis en ervaring om in te zetten. Daar is een overkoepelende aanpak voor nodig. Met de Agenda voor Twente wordt gezamenlijk geïnvesteerd in de toekomst van een krachtige regio met volop potentie. 

Kom langs voor meer informatie en praat mee.

“De krachten bundelen voor een technologische, innovatieve en sterke regio”

www.agendavoortwente.nl

Blik op bestuur @ Tent 5 De Provincietent
mei 17 @ 09:30 – 10:15
Blik op bestuur @ Tent 5 De Provincietent

Serious Game Blik op Bestuur

Vooruit blikken op een participatief of vernieuwd proces? Bespreken hoe het anders kan en hoe dan? Deukje opgelopen in een project? Blik op bestuur is een hulpmiddel om zonder blikken of blozen met elkaar in gesprek te gaan over nieuwe manieren van samenwerking tussen overheid en samenleving. Verschillende onderwerpen en vraagstukken komen daarbij aan de orde. Zo verruim je samen je blikveld. En leer je wat dat betekent voor de betrokkenen.

maximaal 8 personen

Hoe vergroenen we onze omgeving en waarom heeft het zin? @ Kwintet 2
mei 17 @ 09:30 – 16:30
Hoe vergroenen we onze omgeving en waarom heeft het zin? @ Kwintet 2

In de klimaattent draait het om drie perspectieven

 • Informatie – Hoe krijgen we als burgersinzicht in klimaatadaptatie, welke informatie missen we nog? Welke vorm en inhoud spreken het meest? Wat missen we nog?
 • Participatie – Waar kunnen we als burgers concreet invloed hebben op klimaatadaptatie in onze woningen, tuinen, kantoren, scholen, straten, pleinen en wat levert het ons op?
 • Identificatie – Welke klimaatadaptatiemaatregelen spreken ons als burgers het meeste aan en wanneer richten de campagnes zich ook nadrukkelijk op onze rol? Waar kunnen we vaker betrokken worden? Hoe krijgen een brede inclusieve beweging?

Als voorbeeldaanpak demonstreren we onze watertafel met LEGO modellen voor klimaatadaptatie. Ervaar de communicatieve kracht van aanschouwelijke modellen. Hoe kunnen zij de informatie, participatie en identificatie verbeteren?

Het Wetropolis consortium ontwikkelt dialoogmodellen om klimaatadaptatievoor jong en oud burgerbreed begrijpelijk en bespreekbaar te maken. Van fysieke waterloop, -overlast, droogte en hitte tot inzicht in tijdsverloop, kansen en risico’s voor de eigen omgeving, participatie en betrokkenheid beginnen met tastbaar begrijpen.

Wetropolis wordt mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

www.wetropolis.nl

Klimaattent: dagelijks geopend m.u.v. workshoptijden

In the driver’s seat @ Het Circus
mei 17 @ 09:30 – 10:15
In the driver's seat @ Het Circus

Everywhere – at home and abroad – we see that people take the initiative and actually get to work with important social challenges. They take the driver’s seat!

In this session, English-speaking students “Management, Society and Technology” (University of Twente) present essays about Dutch and foreign examples of such community-initiatives. What are the AMBITIONS of these people? What do they DO to realize that? And what can we learn from the experiences with these forms of initiative and self-governance?

Moderator: dr. Ringo Ossewaarde (UT)

In the driver’s seat is an initiative of Twentse Noabers and the University of Twente.

Twentse Noabers, a collaboration of residents’ businesses is a neighborhood initiative in Twente. Twente Noabers stands for: cooperation, connecting, sharing knowledge and helping each other.

The University of Twente, as an entrepreneurial university, wants to contribute to solutions for future challenges and strengthen the innovative power of our region.

Internet en democratie: iedereen betrokken, of iedereen gecontroleerd en beïnvloed? @ Tent 2 De Goede Burger Tent: Ik, Saxion en de Toekomst #getready
mei 17 @ 09:30 – 10:15
Internet en democratie: iedereen betrokken, of iedereen gecontroleerd en beïnvloed? @ Tent 2 De Goede Burger Tent: Ik, Saxion en de Toekomst #getready

Big data en Artificial Intelligence bieden bijna onbegrensde mogelijkheden voor het analyseren en voorspellen van gedrag, ook voor politieke besluitvorming. Maar hoe ‘waar’ zijn deze data? Hoe voorkomen we dat onze menselijke subjectieve vooroordelen niet worden ingebakken in technische oplossingen? En hoe kunnen data-analyses leiden tot beperking van democratie of toename van oneerlijkheid? Een workshop met diverse voorbeelden en discussie over concrete situaties.

Robin Effing
(Saxion lector Digital Intelligence & Business)

 

 

Oet Twente. 14 portretten van Tukkers. @ Museumfabriek De Slinger
mei 17 @ 09:30 – 16:30
Oet Twente. 14 portretten van Tukkers. @ Museumfabriek De Slinger

Twente; een landstreek in het Oosten van Nederland met groene velden en veel koeien. En de mensen daar? De Tukkers? Nuchtere boeren die wel houden van een biertje.

Dit beeld van Twente en haar mensen klinkt voor veel vast bekend in de oren. Maar, klopt dit een beetje?

In de portretreeks Oet Twente staan 14 Tukkers centraal. Een burgemeester, een dominee, een voetbalfan en meer. Oet Twente  zet de kijker aan het denken over de Twentse cultuur.

Nieuwsgierig geworden? Neem een kijkje in deze mini-bioscoop en laat je verrassen!

Panorama Twente 2040: Doe mee als je voor Twente bent! @ Kwintet
mei 17 @ 09:30 – 16:30
Panorama Twente 2040: Doe mee als je voor Twente bent! @ Kwintet

De Werkgroep Regiometropool Twente wil gehoor geven aan een oproep van het college van Rijksadviseurs om voor elke regio een omgevingsagenda te maken. In Panorama Nederland beschrijven de Rijksadviseurs 4 thema’s, grote maatschappelijke opgaven die niet meer op sectorale manier opgelost kunnen worden. Water verbindt ons, Rijk boerenleven, Meer tijd voor elkaar en Nieuwe Energie.

De Werkgroep Regiometropool Twente stelt voor om voor Twente te onderzoeken wat deze opgaven voor Twente betekenen, hier op een vernieuwende manier over na te denken en oplossingsrichtingen op slimme wijze te verankeren in beleid. De werkgroep stelt voor om een innovatief participatieproces te ontwikkelen waarin iedereen die hieraan wil bijdragen, ook daadwerkelijk kan bijdragen. Betrek hierbij naast de gebruikelijke 3 O’s (overheid, onderwijsinstellingen, ondernemers) ook inwoners en maatschappelijke organisaties. Inventariseer wat voor Twente maatschappelijke uitgadingen zijn, wat er al gebeurt en hoe we dit samen op kunnen lossen. De directe inbreng van inwoners en organisaties leidt ertoe dan men op lokaal niveau zelf in actie komt, dat op een meer integrale wijze wordt gekeken naar welvaart en welzijn en dat ontwikkelde oplossingsrichtingen breed gedragen worden.

Wilt u ons steunen?  Teken de petitie!

 

Selbst am Steuer @ Tent 6 De Rijke Oogst: Landbouw & Voeding
mei 17 @ 09:30 – 10:15
Selbst am Steuer @ Tent 6 De Rijke Oogst: Landbouw & Voeding

Überall – im In- und Ausland – sehen wir, dass Menschen die Initiative ergreifen und sich tatsächlich mit wichtigen sozialen Herausforderungen befassen. Sie nehmen das Steuer selbst in die Hand.

In dieser Sitzung präsentieren Deutsche Studenten Management, Society and Technology (Universiteit Twente) Essays über niederländische und ausländische Beispiele für Initiativen dieser Bewohner. Was sind die Ambitionen dieser Leute? Was tun sie, um ihre Ziele zu realisieren? Und was können wir aus den Erfahrungen mit diesen Formen der Selbstverwaltung lernen?

Moderator: Prof dr. Bas Denters (UT)

Selbst am Steur! ist eine Initiative von Twentse Noabers und der University of Twente.

Twente Noabers, eine Zusammenarbeit von Bürgerinitiativen und Bürgerkooperationen in Twente. Twente Noabers steht für: zusammenarbeiten, verbinden, Wissen teilen und sich gegenseitig helfen.

Die University of Twente will als unternehmerische Universität zur Lösung der Zukunftsfragen beitragen und die Innovationskraft unserer Region stärken.

Wereldvredesvlam Twente @ Tent 10 De Zevende Hemel - doorlopende events
mei 17 @ 09:30 – 17:00
Wereldvredesvlam Twente @ Tent 10 De Zevende Hemel - doorlopende events

Stichting Wereldvredesvlam Twente ondersteunt het brandend houden van de World Peace Flame in Enschede en richt zich op verbindende activiteiten in Twente. In de Hemelse tent zijn we te vinden met de brandende vredesvlam, met informatie over het lespakket lopend vuurtje (vrede in jezelf, vrede in de klas en …)  en je kunt een eigen vredeslichtje maken. Dit waxinelichtje met een eigen geschreven wens maak je voor iemand anders. We nodigen je uit jouw vredeslichtje te schenken aan degene aan wie jouw wens is gericht. “Vrede begint bij jou en mij en met de keuzes die we vandaag maken.” (Savitri MacCuish – directeur World Peace Flame Foundation)

https://www.wereldvredesvlamtwente.nl/

 

Zelf aan het stuur @ Tent 3 De Aanpak
mei 17 @ 09:30 – 10:25
Zelf aan het stuur @ Tent 3 De Aanpak

Overal – in binnen en buitenland – zien we dat mensen het initiatief nemen en daadwerkelijk  aan de slag gaan met belangrijke maatschappelijke uitdagingen. Ze nemen het stuur zelf in handen.  

Studenten Management, Society and Technology van de Universiteit Twente presenteren in deze sessie essays over Nederlandse en buitenlandse voorbeelden dergelijke inwonersinitiatieven. Wat zijn de AMBITIES van deze mensen? Wat ONDERNEMEN ze om dat te realiseren? En wat kunnen we leren van de ervaringen met deze vormen van zelfsturing? 

Moderator: dr. Guus Meershoek (UT)


Zelf aan het stuur
is een initiatief van Twentse Noabers en de Universiteit Twente

Twentse Noabers, is een samenwerking van bewonersbedrijven een buurtinitiatieven in Twente. Twentse Noabers staat voor: samenwerken, verbinden, kennis delen en elkaar helpen.

De Universiteit Twente, wil als Ondernemende Universiteit,  bijdragen aan oplossingen voor de vragen van de toekomst en bijdragen aan de innovatiekracht van onze regio.

Dru Yoga @ Tent 10 De Zevende Hemel
mei 17 @ 09:31 – 10:16
Dru Yoga @ Tent 10 De Zevende Hemel

Dru-Yoga , leven vanuit je hart.

Dru-yoga gebruikt serie bewegingen waarbij ademhaling en beweging synchroon gaan, hierdoor creëer je rust en harmonie in jezelf. 

Dru Yoga is gericht om je fysiek, mentaal en emotionele te ondersteunen.

In driekwartier Dru yoga les doen we de groet aan de vier windrichtingen, 

waarbij we de focus leggen op het maken van juiste keuzes.

https://www.druyoga.nl

Sense Kracht @ Tent 10 De Zevende Hemel - doorlopende events
mei 17 @ 09:33 – 16:15
Sense Kracht @ Tent 10 De Zevende Hemel - doorlopende events

Meer over ons…

Stichting SenseKracht zet zich in voor een bewustere levensstijl en wil mensen die bewuster in het leven (willen) staan met elkaar verbinden.

We willen de mogelijkheid geven aan ondernemers en personen die zich voor deze doelgroep inzetten, doormiddel van ontmoetingen, activiteiten, workshops en lezingen. Op een laagdrempelige manier kunnen ondernemers hun kwaliteiten laten zien en kunnen geïnteresseerden kennismaken met wat de omgeving te bieden heeft.

We motiveren mensen om hun passie, kwaliteit en talent te vinden en in te zetten voor zichzelf en elkaar.

Wat doen wij?

We organiseren ontmoetingen, activiteiten, workshops en lezingen in samenwerking met plaatselijke ondernemers om vraag en aanbod te verbinden.  Zo kunnen we gebruik maken van elkaars kennis, passie, talent en expertise.

De ontmoetingen zijn voor iedereen toegankelijk die interesse heeft in meer bewustwording. Door elkaar te ontmoeten, je verhaal te delen enmet elkaar te verbinden ontstaat er bewustwording, erkenning en/of inspiratie.

www.sensekracht.nl

Kun jij jezelf zijn? @ Tent 10 De Zevende Hemel
mei 17 @ 09:45 – 17:15
Kun jij jezelf zijn? @ Tent 10 De Zevende Hemel

Kun jij jezelf zijn? Kom tijdens D’RAN langs bij de zevende hemel en ga in gesprek met het COC

Nederland wordt gezien als een land waar je als lesbo, homo, bi, transgender of anderszins gender of seksueel divers persoon (lhbt+) vrij kan leven. Sinds de vervolging van homo’s in de tweede Wereldoorlog heeft de emancipatiestrijd van de homobeweging in ons land inderdaad veel bereikt. De straffen zijn afgeschaft en de meeste ouders zetten hun kind niet meer buiten de deur als het ‘anders’ blijkt te zijn. Discriminatie is verboden en er kan dan ook wettelijk getrouwd worden.

Hebben de gelijke rechten van lhbt+’ers ook voor sociale acceptatie gezorgd?

Ook anno 2019 wordt “homo” nog vaak als scheldwoord gebruikt. Het wordt vooral ingezet om jongens duidelijke te maken wat een “echte man” niet behoort te doen.  Sterke diepgewortelde opvattingen over mannelijk- en vrouwelijkheid en heteronormativiteit zijn alom aanwezig. Ze belemmeren met name jongeren om zichzelf vrij te ontwikkelen.

Waarom hechten we toch zo aan de gender stereotiepen?

Welkom

DJ Dr Anders @ Muziekkoepel
mei 17 @ 10:30 – 16:00
DJ Dr Anders @ Muziekkoepel

Dr. Anders is het alter ego van de Enschedeër Hans Beuzel en die is van het bouwjaar 1964, toen The Beatles net waren begonnen, de eerste man nog naar de maan moest gaan en roken nog gezond was.

Muziekverslaafd was Hans al snel, de verslaving aan dj-en kwam iets later, als student journalistiek in Utrecht. Daarna draaide hij onder meer in het Deventer’  Burgerweeshuis, Metropool in Hengelo en Atak in Enschede (nu Metropool), waar hij aan de wieg stond van de Basic Grooves-party’s en binnenkort de gastheer is in ‘Dr. Anders’ Vinyl Café’, waarbij alles draait om die mooie zwarte plakken. 

DJ Dr. Anders draaide op maar liefst vijf edities van het Enschedese Geuzenpopfestival, verzorgt jaarlijks marathon-sessies op het Fields Of Joy Festival in Oldenzaal, draait regelmatig in het Holland Casino en liet bijna tien jaar lang regelmatig bruin café Het Bolwerk op z’n grondvesten trillen. Hij doet graag een partijtje moeilijk met duistere techno op het multimediale kunstfestival Gogbot, maar draait net zo graag op bruiloften , partijen of zakelijke bijeenkomsten

Afhankelijk van de gelegenheid zoekt Dr. Anders de mooiste muziekjes bij elkaar: van disco tot techno, van house tot rock, van soul tot hiphop, van reggae tot drum ‘n’ bass, van hits tot underground, van Afrikaans tot Balkan-beats. Als er maar funk in zit.  Soms van vinyl, soms digitaal, soms allebei, wat maar het best bij het feestje past.

In the driver’s seat @ Het Circus
mei 17 @ 10:30 – 11:15
In the driver's seat @ Het Circus

Everywhere – at home and abroad – we see that people take the initiative and actually get to work with important social challenges. They take the driver’s seat!

In this session, English-speaking students “Management, Society and Technology” (University of Twente) present essays about Dutch and foreign examples of such community-initiatives. What are the AMBITIONS of these people? What do they DO to realize that? And what can we learn from the experiences with these forms of initiative and self-governance?

Moderator: dr. Ringo Ossewaarde (UT)

In the driver’s seat is an initiative of Twentse Noabers and the University of Twente.

Twentse Noabers, a collaboration of residents’ businesses is a neighborhood initiative in Twente. Twente Noabers stands for: cooperation, connecting, sharing knowledge and helping each other.

The University of Twente, as an entrepreneurial university, wants to contribute to solutions for future challenges and strengthen the innovative power of our region.

Journalistiek? Dat kunnen we zelf toch veel beter? D’ran! @ Tent 2 De Goede Burger Tent: Ik, Saxion en de Toekomst #getready
mei 17 @ 10:30 – 11:15
Journalistiek? Dat kunnen we zelf toch veel beter? D’ran! @ Tent 2 De Goede Burger Tent: Ik, Saxion en de Toekomst #getready

Nieuws is alles dat afwijkt, liefst de dingen die verkeerd gaan, want dat trekt de aandacht, dat levert geld op. Zit je daarop te wachten? Het kan ook anders! Dat je meedenkt waarover het gaat. Denk mee over een platform met inbreng van burgers voor constructieve informatie, die meteen ook inspireert en activeert.

Harrie Kiekebosch (Saxion docent journalistiek en onderzoeker Smart Cities)

Rol en Positie @ Tent 5 De Provincietent
mei 17 @ 10:30 – 11:15
Rol en Positie @ Tent 5 De Provincietent

Spel rol en positie
We merken in onze contacten met plaatselijk belangen (PB’s) en dorpsraden dat de samenleving sterk aan het veranderen is, wat effect heeft op het functioneren van deze lokale belangenorganisaties. Taken veranderen op inhoud, maar ook merken we dat PB-leden vaak overvraagd worden, zowel vanuit het dorp zelf als van daarbuiten. Veel PB-leden krijgen daardoor het gevoel structureel tekort te schieten. En daarmee wordt het bovendien knap lastig om mensen te vinden die in het bestuur van een PB zitting willen nemen. 

Er is behoefte hebben aan herijking: bepalen wat je belangrijkste rol en taken zijn, op basis van draagvlak èn – ook belangrijk – behapbaar. Hiervoor hebben we een spel ontwikkeld als ‘serious game’. In ongeveer een uur bepaal je samen duidelijk wat je doet. Duidelijk voor iedereen.
Max 25 à 30 personen.

Selbst am Steuer @ Tent 6 De Rijke Oogst: Landbouw & Voeding
mei 17 @ 10:30 – 11:15
Selbst am Steuer @ Tent 6 De Rijke Oogst: Landbouw & Voeding

Überall – im In- und Ausland – sehen wir, dass Menschen die Initiative ergreifen und sich tatsächlich mit wichtigen sozialen Herausforderungen befassen. Sie nehmen das Steuer selbst in die Hand.

In dieser Sitzung präsentieren Deutsche Studenten Management, Society and Technology (Universiteit Twente) Essays über niederländische und ausländische Beispiele für Initiativen dieser Bewohner. Was sind die Ambitionen dieser Leute? Was tun sie, um ihre Ziele zu realisieren? Und was können wir aus den Erfahrungen mit diesen Formen der Selbstverwaltung lernen?

Moderator: Prof dr. Bas Denters (UT)

Selbst am Steur! ist eine Initiative von Twentse Noabers und der University of Twente.

Twente Noabers, eine Zusammenarbeit von Bürgerinitiativen und Bürgerkooperationen in Twente. Twente Noabers steht für: zusammenarbeiten, verbinden, Wissen teilen und sich gegenseitig helfen.

Die University of Twente will als unternehmerische Universität zur Lösung der Zukunftsfragen beitragen und die Innovationskraft unserer Region stärken.

Tentgesprek voor het ROC Samen werken aan een Veilige Buurt (1) @ Tent 7 Veiligheidspaviljoen
mei 17 @ 10:30 – 11:15
Tentgesprek voor het ROC Samen werken aan een Veilige Buurt (1) @ Tent 7 Veiligheidspaviljoen

De politie vraagt je aandacht voor het volgende: Om wijken en buurten veilig te houden zoeken we nog meer samenwerking met de bewoners. Wil jij ook meehelpen? Kom dan naar deze boeiende sessie verzorgd door de politie en ontmoet Chatbot Wout, de virtuele agent. Een nieuwe extra manier voor burgers om contact te leggen met de politie. 

Er is ruimte voor 1 klas.

 

 

 

Workshop voor het ROC ‘De digitale wereld & Ik’ @ Museumfabriek Auditorium
mei 17 @ 10:30 – 11:15
Workshop voor het ROC ‘De digitale wereld & Ik’ @ Museumfabriek Auditorium

Door Laurens Veltman.

Van mijn 14e-18e was ik gameverslaafd en van mijn 20e-23e was ik professioneel pokerspeler. In deze workshop vertel ik je over mijn successen, maar ook over de andere kant van mijn verslaving. Met een game en een stukje theorie over de werking van onze hersenen, koppel ik dit naar jullie eigen ervaringen in de digitale wereld: hoe geniet je zoveel mogelijk van Gamen, Insta, YouTube & Netflix, maar leer je ook de tijd in de gaten te houden, of iets anders te doen dat ook moet gebeuren?

Het is een interactieve workshop over de digitale wereld. Niet alleen over gamen, maar ook over Social Media. Ik ben geen betweter die je gaat vertellen wat hier goed of slecht aan is. Zeker niet! Ik vertel je mijn verhaal en jij kijkt of je er wat mee kunt!

Ruimte voor 3 klassen.

Inschrijven per klas.

Workshop voor het ROC Afval Bestaat Niet (1) @ Tent 8 Duurzaamheid
mei 17 @ 10:30 – 11:15
Workshop voor het ROC Afval Bestaat Niet (1) @ Tent 8 Duurzaamheid

Afval is vaak een hele waardevolle grondstof voor nieuwe producten. Voorwaarde is wel dat het afval gescheiden wordt aangeleverd. Twente Milieu, het bedrijf dat in grote delen van Twente verantwoordelijk is voor het ophalen van ons afval, laat zien hoe je dat doet en wat er vervolgens met dat gescheiden afval wordt gedaan.

Er is ruimte voor 1 klas.

Workshop voor het ROC Bruggen Bouwen of Polariseren? (1) @ Tent 10 De Zevende Hemel
mei 17 @ 10:30 – 11:15
Workshop voor het ROC Bruggen Bouwen of Polariseren? (1) @ Tent 10 De Zevende Hemel

We horen allemaal bij een groep. Door onze afkomst of doordat we ervoor kiezen. Het nadeel is dat we andere groepen snel afwijzen of zelfs zien als ‘een tegenstander’. Daardoor kunnen grote problemen ontstaan in de maatschappij. Hoe voorkom je dat? In deze workshop pakken we met de studenten deze uitdaging op.

Er is ruimte voor 1 klas.

 

Workshop voor het ROC Crossing the line Europa @ Museumfabriek Roombeekzaal
mei 17 @ 10:30 – 11:15
Zelf aan het stuur @ Tent 3 De Aanpak
mei 17 @ 10:30 – 11:15
Zelf aan het stuur @ Tent 3 De Aanpak

Overal – in binnen en buitenland – zien we dat mensen het initiatief nemen en daadwerkelijk  aan de slag gaan met belangrijke maatschappelijke uitdagingen. Ze nemen het stuur zelf in handen.  

Studenten Management, Society and Technology van de Universiteit Twente presenteren in deze sessie essays over Nederlandse en buitenlandse voorbeelden dergelijke inwonersinitiatieven. Wat zijn de AMBITIES van deze mensen? Wat ONDERNEMEN ze om dat te realiseren? En wat kunnen we leren van de ervaringen met deze vormen van zelfsturing? 

Moderator: dr. Guus Meershoek (UT)


Zelf aan het stuur 
is een initiatief van Twentse Noabers en de Universiteit Twente

Twentse Noabers, is een samenwerking van bewonersbedrijven een buurtinitiatieven in Twente. Twentse Noabers staat voor: samenwerken, verbinden, kennis delen en elkaar helpen.

De Universiteit Twente, wil als Ondernemende Universiteit,  bijdragen aan oplossingen voor de vragen van de toekomst en bijdragen aan de innovatiekracht van onze regio.

Ton & Jerry spelen Harry Bannink @ Muziekkoepel
mei 17 @ 10:45 – 11:30
Ton & Jerry spelen Harry Bannink @ Muziekkoepel

Wie zijn TON & JERRY eigenlijk?

Jerry = Jerry Kroezen: uitvinder, presentator, alleskunner, aanjager, barkeeper en alter-ego van bekende typetjes als: Jan de Vries (de duivenjager), Diny van Muursel (bingo-Diny) en Rainbow Janny (coming out week).
 
Ton = Ton Ouwehand: muzikant (33% van Trio 054, 50% van Duo B & O), journalist (o.a. Tubantia, Nederlands Jazzarchief) en schrijver van de boeken ‘Niemand zo aardig als hij’ en ‘Harry Bannink, Toonzetter’.
 
FOTO
Zijn ze familie van TOM & JERRY?
Bijna wel, al zijn ze niet getekend, staan elkaar echter niet naar het leven, terwijl ze liedjes over katten (Kat van Ome Willem) en muizen (Muis in de supermarkt) ook niet uit de weg gaan.
Dru Yoga @ Tent 10 De Zevende Hemel
mei 17 @ 11:15 – 11:30
Blik op bestuur @ Tent 5 De Provincietent
mei 17 @ 11:30 – 12:15
Blik op bestuur @ Tent 5 De Provincietent

Serious Game Blik op Bestuur

Vooruit blikken op een participatief of vernieuwd proces? Bespreken hoe het anders kan en hoe dan? Deukje opgelopen in een project? Blik op bestuur is een hulpmiddel om zonder blikken of blozen met elkaar in gesprek te gaan over nieuwe manieren van samenwerking tussen overheid en samenleving. Verschillende onderwerpen en vraagstukken komen daarbij aan de orde. Zo verruim je samen je blikveld. En leer je wat dat betekent voor de betrokkenen.

Maximaal 8 personen

De impact en ethiek van techniek: van gedragsbeïnvloeding tot designerbaby @ Tent 2 De Goede Burger Tent: Ik, Saxion en de Toekomst #getready
mei 17 @ 11:30 – 12:15
De impact en ethiek van techniek: van gedragsbeïnvloeding tot designerbaby @ Tent 2 De Goede Burger Tent: Ik, Saxion en de Toekomst #getready

Een hek met een slot erop, stoplichten op straat, hidden messages op internet, een genetisch aangepaste baby in China, de plastic soep in de oceaan. Allemaal voorbeelden van hoe techniek ons leven enorm beïnvloedt. Om in de toekomst verstandig om te gaan met techniek moeten we ons meer bewust worden van de impact. Daarover gaat deze interactieve workshop.

Steven Dorrestijn (Saxion lector Ethiek & Technologie)

In the driver’s seat @ Het Circus
mei 17 @ 11:30 – 12:15
In the driver's seat @ Het Circus

Everywhere – at home and abroad – we see that people take the initiative and actually get to work with important social challenges. They take the driver’s seat!

In this session, English-speaking students “Management, Society and Technology” (University of Twente) present essays about Dutch and foreign examples of such community-initiatives. What are the AMBITIONS of these people? What do they DO to realize that? And what can we learn from the experiences with these forms of initiative and self-governance?

Moderator: dr. Ringo Ossewaarde (UT)

In the driver’s seat is an initiative of Twentse Noabers and the University of Twente.

Twentse Noabers, a collaboration of residents’ businesses is a neighborhood initiative in Twente. Twente Noabers stands for: cooperation, connecting, sharing knowledge and helping each other.

The University of Twente, as an entrepreneurial university, wants to contribute to solutions for future challenges and strengthen the innovative power of our region.

Samen werken aan een Veilige Buurt (2) @ Tent 7 Veiligheidspaviljoen
mei 17 @ 11:30 – 12:15

Een veerkrachtige en veilige samenleving;  hoe dan?

Veiligheidsregio Twente (VRT)is een samenwerkingsverband van de hulpdiensten. Onze missie luidt: ‘Samen werken aan een veilig Twente’. ‘Samen’ betekent samen met de hulpdiensten, bedrijven en organisaties, maar ook samen met inwoners van Twente. Samen kun je zorgen voor een veerkrachtige samenleving. Een veerkrachtige en weerbare samenleving is in staat schokken op te vangen die ontstaan als gevolg van bijvoorbeeld klimaatverandering, nieuwe technologieën, migratie. Ook is een veerkrachtige samenleving beter in staat te anticiperen op grote incidenten en crisis.

Welke verantwoordelijkheid heeft de overheid hierin? En welke verantwoordelijkheid zien inwoners voor zichzelf? In deze workshop gaat Myrte Sival van de VRT graag in gesprek met inwoners van Twente om te verkennen hoe we samen kunnen zorgen voor een veilige en veerkrachtige samenleving.

 

 

 

Selbst am Steuer @ Tent 6 De Rijke Oogst: Landbouw & Voeding
mei 17 @ 11:30 – 12:15
Selbst am Steuer @ Tent 6 De Rijke Oogst: Landbouw & Voeding

Überall – im In- und Ausland – sehen wir, dass Menschen die Initiative ergreifen und sich tatsächlich mit wichtigen sozialen Herausforderungen befassen. Sie nehmen das Steuer selbst in die Hand.

In dieser Sitzung präsentieren Deutsche Studenten Management, Society and Technology (Universiteit Twente) Essays über niederländische und ausländische Beispiele für Initiativen dieser Bewohner. Was sind die Ambitionen dieser Leute? Was tun sie, um ihre Ziele zu realisieren? Und was können wir aus den Erfahrungen mit diesen Formen der Selbstverwaltung lernen?

Moderator: Prof dr. Bas Denters (UT)

Selbst am Steur! ist eine Initiative von Twentse Noabers und der University of Twente.

Twente Noabers, eine Zusammenarbeit von Bürgerinitiativen und Bürgerkooperationen in Twente. Twente Noabers steht für: zusammenarbeiten, verbinden, Wissen teilen und sich gegenseitig helfen.

Die University of Twente will als unternehmerische Universität zur Lösung der Zukunftsfragen beitragen und die Innovationskraft unserer Region stärken.

Workshop voor het ROC “ De kracht van GELUK!” @ Museumfabriek Auditorium
mei 17 @ 11:30 – 12:15
Workshop voor het ROC “ De kracht van GELUK!” @ Museumfabriek Auditorium

Door Werkgeluksdeskundige Wendy de Wit.

Wat is Geluk en wat betekend dit voor jou?
In deze workshop word je bewust van je eigen Geluk en leer je hoe je jouw persoonlijk Geluk kunt vergroten.

Wendy neemt je mee op een reis over de wereld, van je hoofd vol gedachten naar je hart vol verbinding, power en creativiteit. Ze inspireert je om vanuit intuïtie, rust en vertrouwen krachtige keuzes te maken, zodat jij groeit en unstoppable je hart kan volgen. Wendy is ervan overtuigd dat je van persoonlijke groei, verbinding en een bewuste mindset gelukkiger wordt en je hiermee jouw leven betekenis geeft en daarmee dat van anderen.

Workshop voor het ROC Afval Bestaat Niet (2) @ Tent 8 Duurzaamheid
mei 17 @ 11:30 – 12:15
Workshop voor het ROC Afval Bestaat Niet (2) @ Tent 8 Duurzaamheid

Afval is vaak een hele waardevolle grondstof voor nieuwe producten. Voorwaarde is wel dat het afval gescheiden wordt aangeleverd. Twente Milieu, het bedrijf dat in grote delen van Twente verantwoordelijk is voor het ophalen van ons afval, laat zien hoe je dat doet en wat er vervolgens met dat gescheiden afval wordt gedaan.

Er is ruimte voor 1 klas.

Workshop voor het ROC Alle meningen tellen (1) @ Tetem Foyer
mei 17 @ 11:30 – 12:15
Workshop voor het ROC Bruggen Bouwen of Polariseren? (2) @ Tent 10 De Zevende Hemel
mei 17 @ 11:30 – 12:15
Workshop voor het ROC Bruggen Bouwen of Polariseren? (2) @ Tent 10 De Zevende Hemel

We horen allemaal bij een groep. Door onze afkomst of doordat we ervoor kiezen. Het nadeel is dat we andere groepen snel afwijzen of zelfs zien als ‘een tegenstander’. Daardoor kunnen grote problemen ontstaan in de maatschappij. Hoe voorkom je dat? In deze workshop pakken we met de studenten deze uitdaging op.

Er is ruimte voor 1 klas.

 

Workshop voor het ROC Crossing the line Europa @ Museumfabriek Roombeekzaal
mei 17 @ 11:30 – 12:15
Workshop voor het ROC Is iedereen gelijk? (2) @ Museumfabriek Onder de Brug
mei 17 @ 11:30 – 12:15
Workshop voor het ROC Is iedereen gelijk? (2) @ Museumfabriek Onder de Brug

De Grondwet. Het fundament van onze maatschappij. De Grondwet bevat regels voor onze staatsinrichting en legt de grondrechten van burgers vast.

 • Wat is nou eigenlijk de Grondwet precies? Waarom hebben we een Grondwet en wat betekent hij voor jou?
 • Het begint al goed met Artikel 1: Iedereen in Nederland wordt in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie, op welke grond dan ook, is verboden. Ook aanzetten tot haat of discriminatie is verboden
 • In de Grondwet staat ook hoe jij invloed kunt hebben op de staat. Wil je weten hoe? Kom dan naar deze workshop

Ruimte voor 3 klassen.

Inschrijven per klas.

 

Workshop voor het ROC Mediawijsheid @ Museumfabriek Café
mei 17 @ 11:30 – 12:15
Zelf aan het stuur @ Tent 3 De Aanpak
mei 17 @ 11:30 – 12:15
Zelf aan het stuur @ Tent 3 De Aanpak

Overal – in binnen en buitenland – zien we dat mensen het initiatief nemen en daadwerkelijk  aan de slag gaan met belangrijke maatschappelijke uitdagingen. Ze nemen het stuur zelf in handen.  

Studenten Management, Society and Technology van de Universiteit Twente presenteren in deze sessie essays over Nederlandse en buitenlandse voorbeelden dergelijke inwonersinitiatieven. Wat zijn de AMBITIES van deze mensen? Wat ONDERNEMEN ze om dat te realiseren? En wat kunnen we leren van de ervaringen met deze vormen van zelfsturing? 

Moderator: dr. Guus Meershoek (UT)


Zelf aan het stuur 
is een initiatief van Twentse Noabers en de Universiteit Twente

Twentse Noabers, is een samenwerking van bewonersbedrijven een buurtinitiatieven in Twente. Twentse Noabers staat voor: samenwerken, verbinden, kennis delen en elkaar helpen.

De Universiteit Twente, wil als Ondernemende Universiteit,  bijdragen aan oplossingen voor de vragen van de toekomst en bijdragen aan de innovatiekracht van onze regio.

Queen P @ Het Circus
mei 17 @ 12:45 – 13:15
Queen P @ Het Circus

Queen P haar verhaal, muziek & poezie bemoedigd wereldwijd veel mensen. De veelzijdige vrouw die bekend staat om haar oprechtheid, openheid en liefde voor God en voor mensen. Zij komt op veel uiteenlopende plekken om mensen te bemoedigen. Hierbij raakt zij zowel bij jong als oud harten. Samen met de Amerikaanse rapper en producer Kurtis Blow en de bekende DJ Tomekk brengt Queen P in 2014 het nummer ”Real HipHop” uit wat haar in Duitsland een gouden plaat oplevert. Ook het gospel nummer ”God Maakt Vrij” wat in het zelfde jaar uit komt gooit hoge ogen. In 2016 brengt Uitgeverij Kok het boek ”Queen P Een Bewogen Leven” uit geschreven door Linda Bruins Slot in dit boek doet de rapper letterlijk een boekje open over haar heftige leven en haar carrière. Dit boek was binnen 5 dagen uitverkocht. De rapper/zangeres kent een verdrietig en heftig verleden met als dieptepunt “een Afschuwelijke nacht waarin haar toenmalige partner hun ongeboren baby wil ombrengen” Dit heeft zij op wonderlijke wijze ternauwernood overleefd. Met haar verhaal motiveert zij anderen die in een uitzichtloze situatie zitten. Queen P brengt door haar verhaal weer hoop in de harten waar geen hoop meer is. Queen P is o.a. gespecialiseerd op het gebied van Criminaliteit,(zinloos)geweld, pesten, dak en thuislozen, mishandeling etc.

TempleBar, Akoestische Country Pop Band @ Muziekkoepel
mei 17 @ 13:15 – 14:00
TempleBar, Akoestische Country Pop Band @ Muziekkoepel
 ‘Featuring The Best Of Nashville’
 
Countrymuziek is weer hot en eindelijk is er waardering voor de steengoede country artiesten, die Nederland in dit genre rijk is. In TempleBar komt een select gezelschap van de beste country zangeres en country zangers/ muzikanten bij elkaar, voor een muzikaal feest van formaat.
 
De mooiste klassiekers, heerlijke ballads, maar ook spetterende up-tempo nummers wisselen elkaar af, in een veelzijdig topprogramma. Het publiek wordt getrakteerd op bekende songs van onder andere The Nashville Cast, Lady Antebellum, Alison Krauss, Julie Miller, James Taylor en onze eigen Common Linnets / Ilse DeLange maar ook minder bekende juweeltjes brengen de toehoorders in vervoering. Natuurlijk ontbreken meezingers als You’ve Got A Friend en 9 to 5 niet!
 
Deze country muzikanten hebben allen hun muzikale sporen ruimschoots verdiend en laten horen -en zien-, dat countrymuziek van alle tijden is! Met aansprekende arrangementen en ijzersterke solisten, is TempleBar een onmisbare show voor de ware muziekliefhebber.
 
TempleBar staat met haar unieke songlist garant voor de juiste sfeer op iedere gelegenheid. Met hun uitgekiende instrumentarium, arrangementen en 3-stemmige zang zorgen ze voor de optimale mix van energie, plezier, inspiratie en ontroering. TempleBar speelt zowel akoestisch als versterkt.
Off-Campus Design Lab: Twentse Noabers Charter; aan het stuur @ Tent 3 De Aanpak
mei 17 @ 13:30 – 14:15
Off-Campus Design Lab: Twentse Noabers Charter; aan het stuur @ Tent 3 De Aanpak

Twente Noabers, is a co-operative of community-enterprises and neighborhood-initiatives in Twente. In these enterprises and initiatives regional residents take on major challenges facing their communities, either in the social or physical domain or both.

Twente Noabers stands for: working together, connecting, sharing knowledge and helping each other. On this basis Twentse Noabers wants to contribute to the success of such citizen- and community-initiatives. It also wants to contribute to a climate in which these initiatives can develop constructive cooperative relations with governments, social organizations and businesses in the region.

For this latter purpose Twentse Noabers wants to develop a charter stating …

 • The main principles that its members endorse and these members will use as a guideline for their actions. In this way the charter makes clear to residents, governments, professional organizations and the business community in Twente what people can and may expect from Twentse Noabers and its members (What do Twentse Noabers and its members stand for?) .
 • At the same time, the charter also formulates what – on the basis of reciprocity — Twentse Noabers and its members expect from others in working together.

Together with the University of Twente Twentse Noabers organizes this session and invites students of the “Management, Science and Technology” program (UT) and other interested people to help in designing such a charter by suggesting main principles and expectations. 

Moderators

Reinder Witting (Twentse Noabers)

Bas Denters (Univeriteit Twente)

Persoonlijke ontmoeting door middel van kunst @ Tent 2 De Goede Burger Tent: Ik, Saxion en de Toekomst #getready
mei 17 @ 13:30 – 14:15
Stad in beweging. Speel mee en help het Kadaster @ Tent 6 De Rijke Oogst: Landbouw & Voeding
mei 17 @ 13:30 – 14:15
Stad in beweging. Speel mee en help het Kadaster @ Tent 6 De Rijke Oogst: Landbouw & Voeding

Hoe een spel leidt tot ontmoeting, gesprek, inzicht, beweging……

Leegstaande winkel- en kantoorpanden bepalen in veel steden en dorpen het straatbeeld.  Dat maakt een stad of dorp niet gezellig en aantrekkelijk. Een stedelijke kavelruil kan helpen om een gebied opnieuw in te richten. Zo’n proces kan om verschillende redenen worden ingezet, bijvoorbeeld om winkels in gebieden met leegstand te laten verhuizen naar een levendig winkelgebied, om bedrijventerreinen te herstructureren zodat gevestigde bedrijven kunnen groeien of om een recreatiepark geschikt te maken als woongebied.

Bij stedelijke kavelruil bepalen de eigenaren zelf, op vrijwillige basis, hoe hun woon- en leefomgeving eruit komt te zien. Niet de overheidmaar de eigenaren maken, met elkaar, een plan voor hun gebied. Ruilen van eigendom of aanpassing van grenzen om zo een betere verdeling/inrichting te krijgen is het uitgangspunt. Vooral het proces voorafgaand aan de eventuele ruiling is waardevol om een ontwikkeling op gang te brengen. De intentie van kavelruil maakt dat mensen met elkaar in gesprek gaan met als doel dat iedereen er beter van wordt. Interessant? Speel dan eens het ruilspel met ons.

Waardewijzer @ Tent 5 De Provincietent
mei 17 @ 13:30 – 14:15
Workshop Kintsugi @ Museumfabriek Huiskamer
mei 17 @ 13:30 – 15:30
Workshop Kintsugi @ Museumfabriek Huiskamer

Ergens rond 1450 is in Japan de techniek van goud-lijmen ontstaan: Kintsugi. Bij deze techniek wordt een gebroken voorwerp van porselein, door ambachtslieden zodanig hersteld dat de goud-lijm bewust opvallend wordt aangebracht. Om te verbeelden dat perfectie niet bestaat en dat je juist heel blij mag zijn met een voorwerp met unieke sporen van de tijd. Een voorwerp dat zijn eigen geschiedenis vertelt.Concordia verzorgt op D’RAN19 een workshop Kinstugi. Dus kom met je eigen gebroken vaasje, schaaltje of bord naar D’RAN en maak het tot een uniek object met jouw eigen verhaal.

Sla jouw eigen meegebrachte vaasje kapot om het vervolgens te herstellen volgens de Japanse traditie van Kintsugi. Op deze manier ontstaat een uniek en daarmee waardevoller vaasje.

De workshop wordt verzorgd door kunstenares Barbara Sendker en wordt aangeboden door Concordia. www.concordia.nl.

Workshop voor het ROC Alle meningen tellen (2) @ Tetem Foyer
mei 17 @ 13:30 – 14:15
Workshop voor het ROC Alle meningen tellen (2) @ Tetem Foyer

Hoe kom je tot een mening met een groep mensen? De theorie van The Wisdom of Crowds wordt besproken en de in Enschede gehouden Stadsdialoog Vuurwerk. Aansluitend bedenken de studenten zelf een Wisdom of Crowds-onderwerp. Ze geven dit vorm met de Popplet Lite App en testen het in de groep.

Ruimte voor 1 klas.

Inschrijven per klas.

Workshop voor het ROC Armoede in een ander daglicht (1) @ Museumfabriek De Kuil
mei 17 @ 13:30 – 14:15
Workshop voor het ROC Armoede in een ander daglicht (1) @ Museumfabriek De Kuil

”Act Social is een projectgroep bestaande uit studenten van Saxion, die deelnemen aan het honoursprogramma Health care & Social work als productie/organisatiegroep en eerste en tweedejaars Social Work studenten die de acteursgroep vormen.

Een interactieve theaterproductie over de vooroordelen en krachten van armoede, waarbij echte verhalen zijn verzameld door burgers uit Enschede.”

Ruimte voor 3 klassen.

Inschrijven per klas.

Workshop voor het ROC Dealen met seksuele diversiteit (2) @ Museumfabriek Roombeekzaal
mei 17 @ 13:30 – 14:15
Workshop voor het ROC Europa, de 10 mythes (1) @ Museumfabriek Onder de Brug
mei 17 @ 13:30 – 14:15
Workshop voor het ROC Europa, de 10 mythes (1) @ Museumfabriek Onder de Brug

Verzorgd door prof. dr. Ramses Wessel UT en Vic van Dijk, kandidaat voor de Europese verkiezingen namens D66. 

 • Rondom Europa zijn er er veel misverstanden en mythes. Ramses Wessel vertel hoe het werkelijk zit.
 • Waarom Europa? Wat is het? En hoe werkt het? En, weet je dat ook jij je stem kunt laten horen in Europa?

Ruimte voor 3 klassen.

Inschrijven per klas.

Workshop voor het ROC Mediawijsheid @ Museumfabriek Café
mei 17 @ 13:30 – 14:15
Workshop voor het ROC Samen werken aan een Veilige Buurt (3) @ Tent 7 Veiligheidspaviljoen
mei 17 @ 13:30 – 14:15
Workshop voor het ROC Samen werken aan een Veilige Buurt (3) @ Tent 7 Veiligheidspaviljoen

Digitale vissen en hekken: nieuwe vormen van criminaliteit?
Dr. Remco Spithoven, lector Maatschappelijke Veiligheid, Hogeschool Saxion

De wereld digitaliseert in een enorm tempo. Daarvan ervaren we op dagelijkse basis veel gemakken, maar de digitalisering maakt ons ook kwetsbaar. Tijdens deze bijeenkomst zal Remco ingaan op het risico van cybercrime. Wat we ervan weten en wat je ertegen kunt doen. Hij is de rest van de dag aanwezig met zijn onderzoeksgroep om onderzoek naar de beleving van cybercrime onder bezoekers te doen. Doe je mee?

Er is ruimte voor 1 klas.

 

 

 

Lezing Maarten Boudry @ Rijksmuseum Twenthe, Gobelinzaal
mei 17 @ 14:00 – 15:00
Lezing Maarten Boudry @ Rijksmuseum Twenthe, Gobelinzaal

Wetenschapsfilosoof Maarten Boudry biedt een tegenwicht aan al te pessimistische denkers, die prediken dat wij op de rand van de afgrond staan. Boudry meent dat vooruitgang geen geloof betreft: we leefden nog nooit zo veilig, welvarend en gelukkig. Daarmee tracht hij de kernwaarden van de verlichting in ere te herstellen.

In zijn nieuwe boek Waarom de wereld niet naar de knoppen gaat breekt Maarten Boudry een lans voor het vooruitgangsdenken. Hij bestrijdt het wijdverbreide pessimisme en zoekt naar verklaringen voor de doembeelden over klimaat en islamisering, over groeiend racisme en ongelijkheid en over de diepe wanhoop van de westerse mens. Boudry pleit voor de beproefde waarden van wetenschap en verlichting. Doemdenken leidt niet tot daadkracht maar tot fatalisme, terwijl vooruitgangsdenken net wervend is. De wereld stond er nog nooit zo goed voor als vandaag, en we kunnen haar nog veel beter maken.

Informatie

Aanmelden is niet nodig, de lezing is gratis. Toegang tot het museum conform de reguliere tarieven. Vol=vol, dus kom op tijd. 

Rondleiding Tentoonstelling “De Naakte Waarheid” @ Infotent D'RAN
mei 17 @ 14:00 – 14:45
Rondleiding Tentoonstelling "De Naakte Waarheid" @ Infotent D'RAN

Tot en met 16 juni 2019 – ‘Wie zijn wij en hoe zijn we geworden wie we zijn?’ Deze vragen staan centraal in de ambitieuze tentoonstelling De Naakte Waarheid, waarin Rijksmuseum Twenthe aan de hand van voorstellingen van ‘het naakt’ de ontwikkeling van de West-Europese identiteit en onze veranderende kijk op de wereld ontrafelt.

U kunt zich om 13.45 uur melden bij de infotent van D’RAN waar u om 14.00 uur wordt meegenomen voor een gratis rondleiding door het Rijksmuseum Twenthe voor de tentoonstelling De Naakte Waarheid. Er kunnen maximaal 25 personen mee. 

Rijksmuseum Twenthe – Het kunstmuseum van Enschede

Help, de wifi verdrinkt! @ Tetem Foyer
mei 17 @ 14:30 – 15:15
Onze boeren, onze voedselmakers @ Tent 6 De Rijke Oogst: Landbouw & Voeding
mei 17 @ 14:30 – 15:15
Rol en Positie @ Tent 5 De Provincietent
mei 17 @ 14:30 – 15:15
Rol en Positie @ Tent 5 De Provincietent

Spel rol en positie
We merken in onze contacten met plaatselijk belangen (PB’s) en dorpsraden dat de samenleving sterk aan het veranderen is, wat effect heeft op het functioneren van deze lokale belangenorganisaties. Taken veranderen op inhoud, maar ook merken we dat PB-leden vaak overvraagd worden, zowel vanuit het dorp zelf als van daarbuiten. Veel PB-leden krijgen daardoor het gevoel structureel tekort te schieten. En daarmee wordt het bovendien knap lastig om mensen te vinden die in het bestuur van een PB zitting willen nemen. 

Er is behoefte hebben aan herijking: bepalen wat je belangrijkste rol en taken zijn, op basis van draagvlak èn – ook belangrijk – behapbaar. Hiervoor hebben we een spel ontwikkeld als ‘serious game’. In ongeveer een uur bepaal je samen duidelijk wat je doet. Duidelijk voor iedereen.
Max 25 à 30 personen.

The rules of the gladiator en het verborgen tafereel: Leer de taal van juristen spreken @ Tent 2 De Goede Burger Tent: Ik, Saxion en de Toekomst #getready
mei 17 @ 14:30 – 15:15
The rules of the gladiator en het verborgen tafereel: Leer de taal van juristen spreken @ Tent 2 De Goede Burger Tent: Ik, Saxion en de Toekomst #getready

 Help jij de multidisciplinaire groep van studenten van de minor Recht van Saxion met het organiseren van een echte lawexperience? Een paar gladiatoren uit de tijd van Julius Caesar komen tot leven op D’RAN. In een diepgaande leerervaring leren we de taal van het recht te spreken en te denken als een jurist.

Natascha Kuipers (Jurist van het leven, Saxion docent HBO Rechten en Top talent)

Ton & Jerry spelen smartlappen @ Muziekkoepel
mei 17 @ 14:30 – 15:15
Ton & Jerry spelen smartlappen @ Muziekkoepel

Wie zijn TON & JERRY eigenlijk?

Jerry = Jerry Kroezen: uitvinder, presentator, alleskunner, aanjager, barkeeper en alter-ego van bekende typetjes als: Jan de Vries (de duivenjager), Diny van Muursel (bingo-Diny) en Rainbow Janny (coming out week).
 
Ton = Ton Ouwehand: muzikant (33% van Trio 054, 50% van Duo B & O), journalist (o.a. Tubantia, Nederlands Jazzarchief) en schrijver van de boeken ‘Niemand zo aardig als hij’ en ‘Harry Bannink, Toonzetter’.
 
FOTO
Zijn ze familie van TOM & JERRY?
Bijna wel, al zijn ze niet getekend, staan elkaar echter niet naar het leven, terwijl ze liedjes over katten (Kat van Ome Willem) en muizen (Muis in de supermarkt) ook niet uit de weg gaan.
Twentse Noabers aan het stuur @ Tent 3 De Aanpak
mei 17 @ 14:30 – 15:15
Twentse Noabers aan het stuur @ Tent 3 De Aanpak

Twentse Noabers is een Coöperatie van burgerinitiatieven in Twente. Samen maken we Twente sterker! Wij geloven in een duurzame, sterke en eerlijke samenleving waar jij en ik welkom zijn! Wij nemen zelf het stuur in handen. Dat doen wij door:

 • vinden, verbinden en versterken van burgerinitiatieven in Twente
 • ondersteunen van vakmanschap (ZZP-ers of in loondienst) in buurten en wijken
 • en tot slot, het bieden van expertise, netwerk en verbinding voor bedrijven, (semi)overheid en maatschappelijke organisaties welke op gelijkwaardig niveau met win-win voor beide partijen een samenwerking aan willen gaan.

In een interactief programma gaan we graag met ons publiek in gesprek over onze doelen, maar ook waar lopen we tegenaan en wat zouden we volgens jullie moeten doen?

Moderator: Lidy Noorman (Twentse Noabers)

Workshop voor het ROC Armoede in een ander daglicht (2) @ Museumfabriek De Kuil
mei 17 @ 14:30 – 15:15
Workshop voor het ROC Armoede in een ander daglicht (2) @ Museumfabriek De Kuil

”Act Social is een projectgroep bestaande uit studenten van Saxion, die deelnemen aan het honoursprogramma Health care & Social work als productie/organisatiegroep en eerste en tweedejaars Social Work studenten die de acteursgroep vormen.

Een interactieve theaterproductie over de vooroordelen en krachten van armoede, waarbij echte verhalen zijn verzameld door burgers uit Enschede.”

Ruimte voor 3 klassen.

Inschrijving is per klas.

 

Workshop voor het ROC Dealen met seksuele diversiteit @ Museumfabriek Roombeekzaal
mei 17 @ 14:30 – 15:15
Workshop voor het ROC Democratiespel @ Museumfabriek Café
mei 17 @ 14:30 – 15:15
Workshop voor het ROC Democratiespel @ Museumfabriek Café

“Je hebt vast al wel eens iets gelezen of gehoord over de gemeenteraad. “De gemeenteraad redt FC Twente”, “de gemeenteraad geeft geld voor een nieuw theater”, “de gemeenteraad wil wietplantages harder aanpakken..” Maar hoe werkt zo’n gemeenteraad nou eigenlijk? Wat doen de mensen die in de gemeenteraad zitten?  Hoe kom je in de gemeenteraad? En hoe gaat zo’n vergadering eigenlijk?

Als je benieuwd bent naar de antwoorden op deze vragen, doe dan mee met het democratiespel!”

Ruimte voor 2 klassen.

 

Workshop voor het ROC Europa, de 10 mythes (2) @ Museumfabriek Onder de Brug
mei 17 @ 14:30 – 15:15
Workshop voor het ROC Europa, de 10 mythes (2) @ Museumfabriek Onder de Brug

Verzorgd door prof. dr. Ramses Wessel UT en Vic van Dijk, kandidaat voor de Europese verkiezingen namens D66. 

 • Rondom Europa zijn er er veel misverstanden en mythes. Ramses Wessel vertel hoe het werkelijk zit.
 • Waarom Europa? Wat is het? En hoe werkt het? En, weet je dat ook jij je stem kunt laten horen in Europa?

Ruimte voor 3 klassen.

Inschrijven per klas.

Workshop voor het ROC Samen werken aan een Veilige Buurt (4) @ Tent 7 Veiligheidspaviljoen
mei 17 @ 14:30 – 15:15

Drones in het humanitaire domein
De Stichting ReliefBase en Amrita Universiteit gaan samen met de Drone Flight Academy aan de slag om studenten in India op te leiden voor het gebruik van drones, ten behoeve van de landbouw, inspectie, maar ook voor rampenbestrijding en noodhulpverlening. Help jij ons mee?

 

Door Irna van der Molen

 

 

 

Rondleiding tentoonstelling “De Naakte Waarheid” @ Infotent D'RAN
mei 17 @ 15:00 – 15:45
Rondleiding tentoonstelling "De Naakte Waarheid" @ Infotent D'RAN

Tot en met 16 juni 2019 – ‘Wie zijn wij en hoe zijn we geworden wie we zijn?’ Deze vragen staan centraal in de ambitieuze tentoonstelling De Naakte Waarheid, waarin Rijksmuseum Twenthe aan de hand van voorstellingen van ‘het naakt’ de ontwikkeling van de West-Europese identiteit en onze veranderende kijk op de wereld ontrafelt.

U kunt zich om 14.45 uur melden bij de infotent van D’RAN waar u om 15.00 uur wordt meegenomen voor een gratis rondleiding door het Rijksmuseum Twenthe voor de tentoonstelling De Naakte Waarheid. Er kunnen maximaal 25 personen mee. 

Rijksmuseum Twenthe – Het kunstmuseum van Enschede

Diversiteit en Democratie @ Museumfabriek Onder de Brug
mei 17 @ 15:30 – 16:15
Diversiteit en Democratie @ Museumfabriek Onder de Brug

Hoe hebben diversiteit en democratie met elkaar te maken? Democratie wordt vaak gezien als een optelsom: de meerderheid beslist. Kijk maar naar de politiek, daar werken we altijd met meerderheden. Maar een samenleving bestaat uit meer mensen dan de meerderheid. Hoe kunnen we minderheden een plek blijven geven? Minderheden vinden we vooral bij andere culturen, migranten, en hoe zorgen we ervoor dat de stem van minderheden gehoord blijft? Gaat een democratie van de meerderheid niet ten koste van de minderheid? Enis Odaci zal deze en andere vragen behandelen tijdens zijn workshop.

 

Over Enis Odaci

 

Enis Odaci is publicist en spreker op het gebied van diversiteit, media en vele thema’s over de islam. Hij is zakelijk leider van het interculturele en interreligieuze platform Nieuw Wij.nl.  Meer informatie vindt u op www.enisodaci.nl

Groene daken, groene tuinen @ Tetem Foyer
mei 17 @ 15:30 – 16:15
Groene daken, groene tuinen @ Tetem Foyer

wat weten we over de mogelijkheden, beloftes en moeilijkheden en welke informatie missen we nog? Gemeenten gaan verschillend te werk met stimuleren en informeren van ons burgers over “afkoppelen” van ons regenwater.

Aan de hand van filmclips en voorbeelden ontwerpen we de ideale samenwerkingsvormen.

www.wetropolis.nl

max 20 deelnemers

Lezing over tentoonstelling “De Naakte Waarheid” door Arnoud Odding @ Museumfabriek Auditorium
mei 17 @ 15:30 – 16:15
Lezing over tentoonstelling "De Naakte Waarheid" door Arnoud Odding @ Museumfabriek Auditorium

‘Wie zijn wij en hoe zijn we geworden wie we zijn?’ Deze vragen staan centraal in de ambitieuze tentoonstelling De Naakte Waarheid, waarin Rijksmuseum Twenthe aan de hand van voorstellingen van ‘het naakt’ de ontwikkeling van de West-Europese identiteit en onze veranderende kijk op de wereld ontrafelt.

Laat u inspireren door de lezing van Arnoud Odding, directeur van het Rijksmuseum Twenthe over de tentoonstelling De Naakte Waarheid. Na de lezing is er ruimte om over de tentoonstelling met elkaar in gesprek te gaan. 

Rijksmuseum Twenthe – Het kunstmuseum van Enschede

Twentse Noabers Fonds, aan het stuur @ Tent 3 De Aanpak
mei 17 @ 15:30 – 16:15
Twentse Noabers Fonds, aan het stuur @ Tent 3 De Aanpak

Het Twentse Noabers Fonds wil op twee manieren inwonersinitiatieven helpen. Als een makelaar kunnen wij je in contact brengen met netwerken, die je met het realiseren van jouw idee kunnen helpen. Zo nodig kan je ook in contact worden gebracht met deskundigen, die je kunnen ondersteunen/coachen. Als dat nodig is kan je ook bij het fonds een financiële bijdrage voor jouw idee aanvragen of kan het Twentse Noabers Fonds je helpen met het vinden van cofinanciering.

In een interactief programma gaan we graag met ons publiek in gesprek aan welke ondersteuning inwonersinitiatieven behoefte hebben. Ook gaan wij graag in gesprek met mensen die zelf ondersteuning zouden kunnen bieden.

Moderator: Reinder Witting (Twentse Noabers)

Verbinden met Saxion Top Talent studenten #doeslim @ Tent 2 De Goede Burger Tent: Ik, Saxion en de Toekomst #getready
mei 17 @ 15:30 – 16:15
Verbinden met Saxion Top Talent studenten #doeslim @ Tent 2 De Goede Burger Tent: Ik, Saxion en de Toekomst #getready

Studenten zijn, vanuit Top Talent Innovation Days, op het festival om partijen te inspireren en verbinden. Een verbinding die kan leiden tot mooie nieuwe inzichten en eventueel ook slimme en praktische oplossingen voor maatschappelijke vragen van vandaag en de toekomst.

Marike Lammers (Saxion programmadirecteur Top Talent)

David van Duivenboden (Honours student van Saxion)

 

De Geldwolven @ Muziekkoepel
mei 17 @ 16:00 – 16:45
De Geldwolven @ Muziekkoepel
Op groezelige straten en in sinistere steegjes leerden onze helden, De Geldwolven, de fijnzinnigheden van het liedjesmaken. Nadat ze iedere straathoek hadden platgespeeld, doken ze de kroegen in, waar ze elke stamgast tot tranen roerden. In de roes van de laatste ronde grinnikten ze stilletjes naar elkaar. De wereld lag aan hun voeten. 
 
Zet je schrap voor virtuoze teksten, spitsvondige solo’s, zingende snaren en stralende melodieën. De Geldwolven vertellen veel verhalen, van vandalisme op de stadsmuur tot nostalgie over een verre vriend. Hun zang, trompet en gitaar hebben menig muziekofiel al bevredigd. Ze staan te popelen om ook jouw hart te veroveren.
 
Behalve het optreden in de muziekkoepel, zijn ze gedurende de dag te spotten op het festival terrein.
Stad in beweging. Speel mee en help het Kadaster @ Tent 6 De Rijke Oogst: Landbouw & Voeding
mei 17 @ 16:30 – 17:15
Stad in beweging. Speel mee en help het Kadaster @ Tent 6 De Rijke Oogst: Landbouw & Voeding

Hoe een spel leidt tot ontmoeting, gesprek, inzicht, beweging……

Leegstaande winkel- en kantoorpanden bepalen in veel steden en dorpen het straatbeeld.  Dat maakt een stad of dorp niet gezellig en aantrekkelijk. Een stedelijke kavelruil kan helpen om een gebied opnieuw in te richten. Zo’n proces kan om verschillende redenen worden ingezet, bijvoorbeeld om winkels in gebieden met leegstand te laten verhuizen naar een levendig winkelgebied, om bedrijventerreinen te herstructureren zodat gevestigde bedrijven kunnen groeien of om een recreatiepark geschikt te maken als woongebied.

Bij stedelijke kavelruil bepalen de eigenaren zelf, op vrijwillige basis, hoe hun woon- en leefomgeving eruit komt te zien. Niet de overheidmaar de eigenaren maken, met elkaar, een plan voor hun gebied. Ruilen van eigendom of aanpassing van grenzen om zo een betere verdeling/inrichting te krijgen is het uitgangspunt. Vooral het proces voorafgaand aan de eventuele ruiling is waardevol om een ontwikkeling op gang te brengen. De intentie van kavelruil maakt dat mensen met elkaar in gesprek gaan met als doel dat iedereen er beter van wordt. Interessant? Speel dan eens het ruilspel met ons.

the Suger Bastards @ Muziekkoepel
mei 17 @ 17:00 – 18:00
the Suger Bastards @ Muziekkoepel

Dit is een gloednieuwe band met drie dolle dwazen uit het Oosten. Wilt u folk, bountry blues, bluegrass, ragtime, gospel of western swing? En wilt u dan dat we dat op de dobro, contrabas, trompet, trombone, gitaar, ukelele of mandoline spelen? Wilt u met of zonder suiker? Het kan allemaal! The Sugar Bastards swingen, knarsen, en kraken aan alle kanten. Ze vuren een genadeloos startschot af voor de start van het festivalweekend. Mis deze nieuwe band niet!

Basisinkomen en Democratie @ Balengebouw
mei 17 @ 20:00 – 21:30
Basisinkomen en Democratie @ Balengebouw

Kom meepraten over basisinkomen en democratie.

De inloop is vanaf 19.30 in het balengebouw

Uitgenodigd is bestuurslid  van de vereniging Basisinkomen (zie www.basisinkomen.nl ) Jan Atze Nicolai die een lezing verzorgd over het basisinkomen. Hij legt een relatie met onze democratie. Jan Atze is initiatiefnemer van het basisinkomen experiment in Leeuwarden. Hij vertelt er over en zal na afloop met het publiek in gesprek gaan.
Ook zal Wouter Muller, vice voorzitter van de cliëntenraad Enschede, reageren op de inleiding.
Wim Wolbrink, directeur van de Nationale Vertelschool, is aanwezig en zal een kort verhaal vertellen en Dr. Ringo Ossewaarde zal aan het eind van e bijeenkomst de inleidingen en het gesprek samenvatten.

Moderator: Duco Bannink

mei
18
za
“Drone Veilige Stad” @ Tent 7 Veiligheidspaviljoen
mei 18 @ 09:30 – 10:15
“Drone Veilige Stad” @ Tent 7 Veiligheidspaviljoen

Tijdens de sessie ‘Drone Veilige Stad’ leert u over de drone ambitie van Gemeente Enschede, en hoe er in regionaal verband gewerkt wordt aan de kansen en risicobeheersing van drones. Wouter Asveld, beleidsadviseur bij Gemeente Enschede, neemt u mee in de ontwikkelingen. Het bedrijf DronExpert verzorgt een interessante drone demonstratie.

Agenda voor Twente @ Kwintet 3
mei 18 @ 09:30 – 16:30
Agenda voor Twente @ Kwintet 3

Twente is een topregio om te wonen en te werken. De snel veranderde samenleving stelt onze regio voor uiteenlopende maatschappelijke, technische en economische uitdagingen. Die vragen om passende oplossingen. Deze kunnen we bieden als alle partijen, ondernemers, onderwijs- en onderzoekstellingen en overheden de handen ineen slaan. We hebben veel kennis en ervaring om in te zetten. Daar is een overkoepelende aanpak voor nodig. Met de Agenda voor Twente wordt gezamenlijk geïnvesteerd in de toekomst van een krachtige regio met volop potentie. 

Kom langs voor meer informatie en praat mee.

“De krachten bundelen voor een technologische, innovatieve en sterke regio”

www.agendavoortwente.nl

Betekeniseconomie: Draait alles om geld, of wat houdt de wereld echt draaiend volgens jou? @ Tent 2 De Goede Burger Tent: Ik, Saxion en de Toekomst #getready
mei 18 @ 09:30 – 10:15
Blik op bestuur @ Tent 5 De Provincietent
mei 18 @ 09:30 – 10:15
Blik op bestuur @ Tent 5 De Provincietent

Serious Game Blik op Bestuur

Vooruit blikken op een participatief of vernieuwd proces? Bespreken hoe het anders kan en hoe dan? Deukje opgelopen in een project? Blik op bestuur is een hulpmiddel om zonder blikken of blozen met elkaar in gesprek te gaan over nieuwe manieren van samenwerking tussen overheid en samenleving. Verschillende onderwerpen en vraagstukken komen daarbij aan de orde. Zo verruim je samen je blikveld. En leer je wat dat betekent voor de betrokkenen.

maximaal 8 personen

De Pleinspel Bus @ De Pleinspel Bus
mei 18 @ 09:30 – 16:30
De Pleinspel Bus @ De Pleinspel Bus

Kom naar de Pleinspel-bus en ga in gesprek over gelijkwaardig samenwerken!  

Besluiten nemen, maar dan beter

Besluitvormingsprocessen duren lang, niet alles wordt gezegd, er is weerstand. Het resultaat is een compromis waar niemand echt blij mee is. Herkenbaar?

Het kan anders: structuur aanbrengen, zodat alles wat van belang is op tafel komt. Je vult elkaar aan, je bouwt samen nieuwe inzichten op en je komt tot een besluit waar iedereen zich wel in kan vinden. Een besluit wat werkt.

Het Collectief

Wij zijn ‘het Collectief’ en helpen gemeenten, bedrijven, scholen en burgerinitiatieven bij succesvolle participatie. ‘Het collectief’ bestaat uit acht organisaties die allen werken vanuit gelijkwaardige samenwerking. We bieden ondersteuning in participatietrajecten, teamontwikkeling, zelforganisatie en organisatieontwikkeling. Overtuigd dat gelijkwaardige samenwerking zorgt voor meer draagvlak en duurzame projecten, werken wij als bedrijven ook onderling samen. Zaterdag zijn we de gehele dag aanwezig. We ontmoeten je graag bij onze bus of tijdens onze workshop.

‘Het Collectief’ bestaat uit: Rondspraak, DuurzaamVerbonden, IkWij, BeterBesluit, SamenWerkt, Totem Zelforganisatie, Esentika en Consentdemocratie.

Uitproberen? Speel het Pleinspel

Workshop om 14.30.

In het Pleinspel ervaar je al doende hoe je met alle verschillen tussen mensen tot een goed besluit komt.

Kun je dan niet?

Lever dan je contactgegevens in bij onze bus. We verloten tijdens D’RAN één spelsessie. Dan komen we naar jullie team toe, op een dag dat jullie schikt. Ervaar hoe je met jouw team gelijkwaardig kunt samenwerken.

Documentaire: Burger en Bestuurder verbonden @ Museumfabriek Roombeekzaal
mei 18 @ 09:30 – 09:45
Documentaire: Burger en Bestuurder verbonden @ Museumfabriek Roombeekzaal

In 1997 deed Arthur Aron het experiment ‘The experimental Generation of Interpersonal Closeness’. In dit experiment stellen twee onbekenden elkaar 36 persoonlijke vragen. Aron stelde dat door middel van het stellen van persoonlijke vragen en de kwetsbaarheid die schuilgaat achter de antwoorden, participanten in een zeer korte tijd een intense band opbouwen.

Dit experiment bracht ons op een idee: wat als we het Interpersonal Closeness Experiment uitvoeren met bestuurders en inwoners? Wat gebeurt er als wij beide partijen van hun politieke en maatschappelijke rol ontdoen en ze met elkaar laten praten, puur en alleen als personen?

Hiermee willen wij wethouders, burgemeesters en inwoners uit hun politieke rol halen en als mens met elkaar in verbinding laten komen. Wij hopen voor even de kloof tussen gemeente en inwoner te dichten en een voorbeeld te stellen van openbaar bestuur dat echt in contact staat met de inwoner. Door dit experiment willen wij terug naar de basis van openbaar bestuur en de dialoog met de inwoner terugbrengen.

Benieuwd hoe de documentaire eruit ziet? Kom dan naar D’ran festival op zaterdag 18 mei, van 09.30-10.30 uur zullen wij in de Museumfabriek de documentaire tonen. Hieronder alvast een voorproefje van de documentaire:

Over de makers
Wij zijn Trainees, in dienst van Regio Twente. Allemaal werken wij in een gemeente (of samenwerkingsverband) binnen Twente. Hier doen wij uiteenlopende projecten die 8 maanden duren. Na die 8 maanden gaan wij door naar een nieuw project, in een nieuwe gemeente. Naast onze reguliere projecten, hebben wij nog een ander project lopen. Gezamenlijk zetten wij ons namelijk in om de sociale cohesie in Twente te onderzoeken.

Hoe vergroenen we onze omgeving en waarom heeft het zin? @ Kwintet 2
mei 18 @ 09:30 – 16:30
Hoe vergroenen we onze omgeving en waarom heeft het zin? @ Kwintet 2

In de klimaattent draait het om drie perspectieven

 • Informatie – Hoe krijgen we als burgersinzicht in klimaatadaptatie, welke informatie missen we nog? Welke vorm en inhoud spreken het meest? Wat missen we nog?
 • Participatie – Waar kunnen we als burgers concreet invloed hebben op klimaatadaptatie in onze woningen, tuinen, kantoren, scholen, straten, pleinen en wat levert het ons op?
 • Identificatie – Welke klimaatadaptatiemaatregelen spreken ons als burgers het meeste aan en wanneer richten de campagnes zich ook nadrukkelijk op onze rol? Waar kunnen we vaker betrokken worden? Hoe krijgen een brede inclusieve beweging?

Als voorbeeldaanpak demonstreren we onze watertafel met LEGO modellen voor klimaatadaptatie. Ervaar de communicatieve kracht van aanschouwelijke modellen. Hoe kunnen zij de informatie, participatie en identificatie verbeteren?

Het Wetropolis consortium ontwikkelt dialoogmodellen om klimaatadaptatievoor jong en oud burgerbreed begrijpelijk en bespreekbaar te maken. Van fysieke waterloop, -overlast, droogte en hitte tot inzicht in tijdsverloop, kansen en risico’s voor de eigen omgeving, participatie en betrokkenheid beginnen met tastbaar begrijpen.

Wetropolis wordt mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

www.wetropolis.nl

Klimaattent: dagelijks geopend m.u.v. workshoptijden

Oet Twente. 14 portretten van Tukkers. @ Museumfabriek De Slinger
mei 18 @ 09:30 – 16:30
Oet Twente. 14 portretten van Tukkers. @ Museumfabriek De Slinger

Twente; een landstreek in het Oosten van Nederland met groene velden en veel koeien. En de mensen daar? De Tukkers? Nuchtere boeren die wel houden van een biertje.

Dit beeld van Twente en haar mensen klinkt voor veel vast bekend in de oren. Maar, klopt dit een beetje?

In de portretreeks Oet Twente staan 14 Tukkers centraal. Een burgemeester, een dominee, een voetbalfan en meer. Oet Twente  zet de kijker aan het denken over de Twentse cultuur.

Nieuwsgierig geworden? Neem een kijkje in deze mini-bioscoop en laat je verrassen!

Panorama Twente 2040: Doe mee als je voor Twente bent! @ Kwintet
mei 18 @ 09:30 – 16:30
Panorama Twente 2040: Doe mee als je voor Twente bent! @ Kwintet

De Werkgroep Regiometropool Twente wil gehoor geven aan een oproep van het college van Rijksadviseurs om voor elke regio een omgevingsagenda te maken. In Panorama Nederland beschrijven de Rijksadviseurs 4 thema’s, grote maatschappelijke opgaven die niet meer op sectorale manier opgelost kunnen worden. Water verbindt ons, Rijk boerenleven, Meer tijd voor elkaar en Nieuwe Energie.

De Werkgroep Regiometropool Twente stelt voor om voor Twente te onderzoeken wat deze opgaven voor Twente betekenen, hier op een vernieuwende manier over na te denken en oplossingsrichtingen op slimme wijze te verankeren in beleid. De werkgroep stelt voor om een innovatief participatieproces te ontwikkelen waarin iedereen die hieraan wil bijdragen, ook daadwerkelijk kan bijdragen. Betrek hierbij naast de gebruikelijke 3 O’s (overheid, onderwijsinstellingen, ondernemers) ook inwoners en maatschappelijke organisaties. Inventariseer wat voor Twente maatschappelijke uitgadingen zijn, wat er al gebeurt en hoe we dit samen op kunnen lossen. De directe inbreng van inwoners en organisaties leidt ertoe dan men op lokaal niveau zelf in actie komt, dat op een meer integrale wijze wordt gekeken naar welvaart en welzijn en dat ontwikkelde oplossingsrichtingen breed gedragen worden.

Wilt u ons steunen?  Teken de petitie!

 

Pensioenen. Hoe zit het eigenlijk? @ Kwintet 1
mei 18 @ 09:30 – 16:30
Pensioenen. Hoe zit het eigenlijk? @ Kwintet 1

Misschien heb je in de krant gelezen dat je pensioen mogelijk gekort gaat worden? En dat de AOW-leeftijd weer omhoog gaat? En dat er voor jonge mensen straks niets meer overblijft? Wil jij weten wat er precies aan de hand is kom dan naar een van de 6 informatiesessies van de FNV.

Wij nemen je op een leuke interactieve manier mee in de wereld van pensioenen en na afloop weet je precies hoe het zit.

https://www.fnv.nl/acties/wij-verdienen-een-goed-pensioen

Spreekuur maatschappelijke initiatieven On Tour @ Tent 3 De Aanpak
mei 18 @ 09:30 – 16:30
Spreekuur maatschappelijke initiatieven On Tour @ Tent 3 De Aanpak

Als je een idee voor je buurt, wijk, omgeving, dorp of stad hebt, kan het fijn zijn om te sparren met iemand die iets vergelijkbaars op een andere plek heeft gedaan. Of misschien heb je wat startgeld nodig, of juist advies over aansprakelijkheid, vergunningen of subsidies. De 4D-makelaars helpen je graag op weg om je idee te realiseren. Je kunt ons regelmatig in jouw regio ontmoeten –  en nu ook op het D’ran Festival. Je bent van harte welkom. Je mag alles vragen; niet geschoten is altijd mis. Kom maar op met die ideeën en plannen! 

 

Meer info? kijk op www.stimuland.nl/4D 

Stad in beweging. Speel mee en help het Kadaster @ Tent 6 De Rijke Oogst: Landbouw & Voeding
mei 18 @ 09:30 – 10:15
Stad in beweging. Speel mee en help het Kadaster @ Tent 6 De Rijke Oogst: Landbouw & Voeding

Hoe een spel leidt tot ontmoeting, gesprek, inzicht, beweging……

Leegstaande winkel- en kantoorpanden bepalen in veel steden en dorpen het straatbeeld.  Dat maakt een stad of dorp niet gezellig en aantrekkelijk. Een stedelijke kavelruil kan helpen om een gebied opnieuw in te richten. Zo’n proces kan om verschillende redenen worden ingezet, bijvoorbeeld om winkels in gebieden met leegstand te laten verhuizen naar een levendig winkelgebied, om bedrijventerreinen te herstructureren zodat gevestigde bedrijven kunnen groeien of om een recreatiepark geschikt te maken als woongebied.

Bij stedelijke kavelruil bepalen de eigenaren zelf, op vrijwillige basis, hoe hun woon- en leefomgeving eruit komt te zien. Niet de overheidmaar de eigenaren maken, met elkaar, een plan voor hun gebied. Ruilen van eigendom of aanpassing van grenzen om zo een betere verdeling/inrichting te krijgen is het uitgangspunt. Vooral het proces voorafgaand aan de eventuele ruiling is waardevol om een ontwikkeling op gang te brengen. De intentie van kavelruil maakt dat mensen met elkaar in gesprek gaan met als doel dat iedereen er beter van wordt. Interessant? Speel dan eens het ruilspel met ons.

Wereldvredesvlam Twente @ Tent 10 De Zevende Hemel - doorlopende events
mei 18 @ 09:30 – 16:30
Wereldvredesvlam Twente @ Tent 10 De Zevende Hemel - doorlopende events

Stichting Wereldvredesvlam Twente ondersteunt het brandend houden van de World Peace Flame in Enschede en richt zich op verbindende activiteiten in Twente. In de Hemelse tent zijn we te vinden met de brandende vredesvlam, met informatie over het lespakket lopend vuurtje (vrede in jezelf, vrede in de klas en …)  en je kunt een eigen vredeslichtje maken. Dit waxinelichtje met een eigen geschreven wens maak je voor iemand anders. We nodigen je uit jouw vredeslichtje te schenken aan degene aan wie jouw wens is gericht. “Vrede begint bij jou en mij en met de keuzes die we vandaag maken.” (Savitri MacCuish – directeur World Peace Flame Foundation)

www.wereldvredesvlamtwente.nl

Documentaire: Burger en Bestuurder verbonden @ Museumfabriek Roombeekzaal
mei 18 @ 09:45 – 10:00
Documentaire: Burger en Bestuurder verbonden @ Museumfabriek Roombeekzaal

In 1997 deed Arthur Aron het experiment ‘The experimental Generation of Interpersonal Closeness’. In dit experiment stellen twee onbekenden elkaar 36 persoonlijke vragen. Aron stelde dat door middel van het stellen van persoonlijke vragen en de kwetsbaarheid die schuilgaat achter de antwoorden, participanten in een zeer korte tijd een intense band opbouwen.

Dit experiment bracht ons op een idee: wat als we het Interpersonal Closeness Experiment uitvoeren met bestuurders en inwoners? Wat gebeurt er als wij beide partijen van hun politieke en maatschappelijke rol ontdoen en ze met elkaar laten praten, puur en alleen als personen?

Hiermee willen wij wethouders, burgemeesters en inwoners uit hun politieke rol halen en als mens met elkaar in verbinding laten komen. Wij hopen voor even de kloof tussen gemeente en inwoner te dichten en een voorbeeld te stellen van openbaar bestuur dat echt in contact staat met de inwoner. Door dit experiment willen wij terug naar de basis van openbaar bestuur en de dialoog met de inwoner terugbrengen.

Benieuwd hoe de documentaire eruit ziet? Kom dan naar D’ran festival op zaterdag 18 mei, van 09.30-10.30 uur zullen wij in de Museumfabriek de documentaire tonen. Hieronder alvast een voorproefje van de documentaire:

Over de makers
Wij zijn Trainees, in dienst van Regio Twente. Allemaal werken wij in een gemeente (of samenwerkingsverband) binnen Twente. Hier doen wij uiteenlopende projecten die 8 maanden duren. Na die 8 maanden gaan wij door naar een nieuw project, in een nieuwe gemeente. Naast onze reguliere projecten, hebben wij nog een ander project lopen. Gezamenlijk zetten wij ons namelijk in om de sociale cohesie in Twente te onderzoeken.

Kun jij jezelf zijn? @ Tent 10 De Zevende Hemel
mei 18 @ 09:45 – 17:00
Kun jij jezelf zijn? @ Tent 10 De Zevende Hemel

Kun jij jezelf zijn? Kom tijdens D’RAN langs bij de zevende hemel en ga in gesprek met het COC

Nederland wordt gezien als een land waar je als lesbo, homo, bi, transgender of anderszins gender of seksueel divers persoon (lhbt+) vrij kan leven. Sinds de vervolging van homo’s in de tweede Wereldoorlog heeft de emancipatiestrijd van de homobeweging in ons land inderdaad veel bereikt. De straffen zijn afgeschaft en de meeste ouders zetten hun kind niet meer buiten de deur als het ‘anders’ blijkt te zijn. Discriminatie is verboden en er kan dan ook wettelijk getrouwd worden.

Hebben de gelijke rechten van lhbt+’ers ook voor sociale acceptatie gezorgd?

Ook anno 2019 wordt “homo” nog vaak als scheldwoord gebruikt. Het wordt vooral ingezet om jongens duidelijke te maken wat een “echte man” niet behoort te doen.  Sterke diepgewortelde opvattingen over mannelijk- en vrouwelijkheid en heteronormativiteit zijn alom aanwezig. Ze belemmeren met name jongeren om zichzelf vrij te ontwikkelen.

Waarom hechten we toch zo aan de gender stereotiepen?

Welkom

Documentaire: Burger en Bestuurder verbonden @ Museumfabriek Roombeekzaal
mei 18 @ 10:00 – 10:15
Documentaire: Burger en Bestuurder verbonden @ Museumfabriek Roombeekzaal

In 1997 deed Arthur Aron het experiment ‘The experimental Generation of Interpersonal Closeness’. In dit experiment stellen twee onbekenden elkaar 36 persoonlijke vragen. Aron stelde dat door middel van het stellen van persoonlijke vragen en de kwetsbaarheid die schuilgaat achter de antwoorden, participanten in een zeer korte tijd een intense band opbouwen.

Dit experiment bracht ons op een idee: wat als we het Interpersonal Closeness Experiment uitvoeren met bestuurders en inwoners? Wat gebeurt er als wij beide partijen van hun politieke en maatschappelijke rol ontdoen en ze met elkaar laten praten, puur en alleen als personen?

Hiermee willen wij wethouders, burgemeesters en inwoners uit hun politieke rol halen en als mens met elkaar in verbinding laten komen. Wij hopen voor even de kloof tussen gemeente en inwoner te dichten en een voorbeeld te stellen van openbaar bestuur dat echt in contact staat met de inwoner. Door dit experiment willen wij terug naar de basis van openbaar bestuur en de dialoog met de inwoner terugbrengen.

Benieuwd hoe de documentaire eruit ziet? Kom dan naar D’ran festival op zaterdag 18 mei, van 09.30-10.30 uur zullen wij in de Museumfabriek de documentaire tonen. Hieronder alvast een voorproefje van de documentaire:

Over de makers
Wij zijn Trainees, in dienst van Regio Twente. Allemaal werken wij in een gemeente (of samenwerkingsverband) binnen Twente. Hier doen wij uiteenlopende projecten die 8 maanden duren. Na die 8 maanden gaan wij door naar een nieuw project, in een nieuwe gemeente. Naast onze reguliere projecten, hebben wij nog een ander project lopen. Gezamenlijk zetten wij ons namelijk in om de sociale cohesie in Twente te onderzoeken.

De Grondwet en de maatschappij van toen. @ Inschrijven Gewenst
mei 18 @ 10:30 – 11:15
De verslavende digitale wereld @ Museumfabriek Roombeekzaal
mei 18 @ 10:30 – 11:15
De verslavende digitale wereld @ Museumfabriek Roombeekzaal

Verdwijnt uw zoon onmiddellijk in het gamen als hij thuiskomt en is het soms zelfs lastig om dit te onderbreken voor het avondeten? Is uw dochter voortdurend met haar smartphone bezig en lijkt het ‘online leven’ soms belangrijker dan het ‘echte leven’? Zijn Fortnite, Instagram, of Snapchat belangrijker dan sporten, of met elkaar iets doen? Vinden ze het lastig om zich op huiswerk te concentreren omdat ze steeds afgeleid raken door een appje of social media?

De digitale wereld is voor jongeren de wereld waar het gebeurt. Maar zonder het zich bewust te zijn, verliezen ze zichzelf erin. Wat doen jongeren nou precies in deze wereld? Wat maakt deze wereld zo verslavend en waarom is het (jongeren)brein hier zo gevoelig voor? Hoe ga je hiermee om als ouder? Hoe kom je erover in contact zonder in het ‘gevecht’ te geraken? 

Deze workshop staat in het teken van inzicht krijgen in het digitale gedrag van uw zoon/dochter en geeft handvatten om in contact te komen en bij te sturen op (de mate van) digitaal gedrag! Uw zoon/ dochter is hier natuurlijk ook van harte welkom om zijn/haar verhaal te doen.

DJ Fentom @ Muziekkoepel
mei 18 @ 10:30 – 18:00
DJ Fentom @ Muziekkoepel
DJ Fentom is als een tropisch gerecht met een licht psychedelische soulvolle saus waarin je zo nu en dan herkenbare stukjes vindt. Dit wordt uiteindelijk geserveerd met puur vinyl en een vriendelijke glimlach.
 
Naast zijn solo sets is hij onderdeel van DISCO MAF, GOODCOOPER|BADCOOPER en het recent gestarte platen label SoundUnbound Recordings
Eet je darmen gezond en je brein actief! @ Tent 10 De Zevende Hemel
mei 18 @ 10:30 – 11:15
Eet je darmen gezond en je brein actief! @ Tent 10 De Zevende Hemel

In het hedendaagse jachtige bestaan hebben veel mensen last van vage klachten: weinig energie, vergeetachtigheid, prikkelbaarheid, concentratieproblemen, allergische klachten. Te vaak wordt dan niet gedacht aan voeding en levensstijl als mogelijke oorzaak. Toch kunnen het alledaagse, onbewuste en ongewilde (voeding)gewoontes zijn die jouw energie en vitaliteit ondermijnen.

Ellen Steenbeeke geeft als ervaringsdeskundige, maar ook op basis van haar ervaringen met dergelijke klachten in haar praktijk, volop adviezen om je voordeel mee te doen. Zij zal uitleg geven over het belang om het lichaam te voorzien van alle benodigde bouwstoffen om optimaal te kunnen functioneren. Hoe een gezond voedingspatroon kan zorgen dat je weer goed in je vel zit.

Een goed herstel- of voedingspatroon werkt preventief voor allerlei westerse ziekten, zoals hart- en vaatziekten, reuma, het niet zwanger kunnen worden en diabetes II. Het helpt daarnaast om klachten als bijvoorbeeld burn- out, depressie, ADHD/ADD, eczeem te verminderen tot zelfs helemaal te doen verdwijnen.
De psyche, beweging en ontspanning spelen ook een belangrijke rol en komen daarom ook uitgebreid aan bod bij de orthomoleculaire geneeskunde.
Ellen zal vertellen over haar werk als orthomoleculair therapeut en wat orthomoleculaire voeding precies inhoudt.

 

“Laat voeding je medicijn zijn en je medicijn je voeding”

Ellen Steenbeeke

Orthomoleculair Epigenetisch therapeut

T:  +31(0)643 004 340 –                                                                                                                                             

E:  info@sumaq.nl

W:  www.SumaQ.nl

Hof van Plastic @ Tent 4 Werkplaats Twente
mei 18 @ 10:30 – 14:30
Hof van Plastic @ Tent 4 Werkplaats Twente

Onze missie is om te laten zie dat plastic zwerfafval geen afval is maar een grondstof.

Plastic, daar hebben we genoeg van!

Veel plastic dat door diverse initiatieven opgehaald wordt kunnen we nog recyclen. Zonde dus om dit meteen in de vuilverbrandingsoven te gooien.

We willen samen met je plastic-jutten en je van dichtbij laten beleven en zelf ervaren hoe makkelijk en gaaf recyclen is. Daarbij willen we kennis met je delen. En met gerecycled plastic hele gave dingen doen, zoals bijvoorbeeld plastic omsmelten tot nieuwe producten en natuurlijk 3d-printen met de 3d-pen en de 3d-printer.

Wij zijn vooral fan van (nieuw) plastic als het van oud/bestaand plastic gerecycled is.

http://www.hofvanplastic.nl

Kleine kansen, grote impact? @ Tetem Foyer
mei 18 @ 10:30 – 11:15
Kleine kansen, grote impact? @ Tetem Foyer

Kunnen knikkers ons helpen om inzicht te krijgen in onsrisicobewustzijn en ons denken over langetermijnbeleid?

Terwijl de lange termijnprognoses over klimaateffecten nog worden ontwikkeld gaan we op zoek naar de hardnekkige misverstanden in ons eigen brein. Een kans van eens in duizend jaar, maak jij het niet mee? Misschien vaker dan je je realiseert.

www.wetropolis.nl

Maximaal 20 deelnemers

Onze boeren, onze voedselmakers @ Tent 6 De Rijke Oogst: Landbouw & Voeding
mei 18 @ 10:30 – 11:15
Samen werken aan een veilige buurt @ Tent 7 Veiligheidspaviljoen
mei 18 @ 10:30 – 11:15
Socratisch gesprek: Wat is een goede burger? @ Tent 2 De Goede Burger Tent: Ik, Saxion en de Toekomst #getready
mei 18 @ 10:30 – 11:15
Socratisch gesprek: Wat is een goede burger? @ Tent 2 De Goede Burger Tent: Ik, Saxion en de Toekomst #getready

Wist je dat de filosoof Socrates in het oude Griekenland ter dood veroordeeld werd omdat hij de jeugd zou verpesten met zijn lastige vragen? Tegenwoordig wordt een socratisch gesprek gevoerd om samen een antwoord te vinden op een fundamentele vraag aan de hand van een concreet voorbeeld dat een van de deelnemers inbrengt. De lastige vraag voor deze tent op D’RAN is natuurlijk: Wat is een goede burger?

Timon Meynen (Filosofische Praktijk Faidros)

Waardewijzer @ Tent 5 De Provincietent
mei 18 @ 10:30 – 11:15
Weet wat je deelt. Oftewel: waarom Harry Potter geen smartphone heeft @ Museumfabriek Onder de Brug
mei 18 @ 10:30 – 11:15
Weet wat je deelt. Oftewel: waarom Harry Potter geen smartphone heeft @ Museumfabriek Onder de Brug
VERSCHIJNSELEN EN TIJDVERDRIJVEN door Joop Ringelberg
Harry Potter heeft geen smartphone en wij kunnen niet toveren. Maar twee vormen van magie, bedacht door J.K. Rowling, verklaren precies wat onze ICT doet. 
Het lijkt vaak alsof alle spannende dingen in andere tijden en op andere plaatsen gebeuren. De oorlog, bijvoorbeeld, bijna 75 jaar geleden. Of Donald Trump, de meester-makelaar in het Witte Huis die Amerika op zijn achterste benen krijgt. 
Maar in werkelijkheid speelt zich in onze tijd, hier en nu, een strijd af die niet onderdoet voor het gevecht tussen Harry Potter en de duistere Lord Voldemort. Een strijd waarin toverstokjes geen rol spelen, maar smartphones des te meer. Je bent er dus zelf in betrokken.
Kom en leer wat de inzet is, wie het gevecht leveren, en waar je op moet letten om iets van de spanning mee te nemen!
 
Beeld: Galaxis coincidentia 05. Rene de Rooze
 
 
Wil jij meer zelfvertrouwen? Heb dan het lef & bezoek onze workshop! @ Museumfabriek De Kuil
mei 18 @ 10:30 – 11:15
Wil jij meer zelfvertrouwen? Heb dan het lef & bezoek onze workshop! @ Museumfabriek De Kuil

Carrièrestappen van, voor en door hoogopgeleide vrouwen. Krijg inspiratie. Leer van onze ervaringen en verhalen, onze fouten, twijfels en onzekerheden en… van onze tips!

Hoe zorgen we dat [hogeropgeleide] vrouwen in Nederland meer doen met hun opleiding? Tijdens deze workshop ga je samen en met de HighHeels in gesprek over je toekomst!

Miesche Groot Hendriks, Lily Hartmans en Marlou Bullens

www.taskforcehighheels.nl

 

the Sugar Bastards @ Loslopend
mei 18 @ 11:00 – 16:15
the Sugar Bastards @ Loslopend

Dit is een gloednieuwe band met drie dolle dwazen uit het Oosten. Wilt u folk, bountry blues, bluegrass, ragtime, gospel of western swing? En wilt u dan dat we dat op de dobro, contrabas, trompet, trombone, gitaar, ukelele of mandoline spelen? Wilt u met of zonder suiker? Het kan allemaal! The Sugar Bastards swingen, knarsen, en kraken aan alle kanten. Ze vuren een genadeloos startschot af voor de start van het festivalweekend. Mis deze nieuwe band niet!

Tubbergs Akkoord & Enschede Akkoord: raadsakkoorden in Twente! @ Het Circus
mei 18 @ 11:00 – 12:15
Tubbergs Akkoord & Enschede Akkoord: raadsakkoorden in Twente! @ Het Circus

Raadsakkoorden, maatschappelijk akkoorden: steeds vaker hoor je dat er niet alleen een coalitieakkoord, maar ook een akkoord met de hele raad of met de samenleving gesloten wordt na de verkiezingen. Maar wat is zo’n raadsakkoord nou precies? Hoe beïnvloed het de gemeentepolitiek? Wat voor effect heeft het op de manier van werken van een gemeente?

In Twente zijn ook verschillende van dit soort akkoorden gesloten. Twee voorbeelden zijn het Tubbergs Akkoord en het Enschede Akkoord. Tijdens deze workshop kom je te weten hoe de gemeenteraden van Tubbergen en Enschede aan de slag zijn gegaan met deze akkoorden, wat de verdere plannen zijn en wat het tot nu toe heeft opgeleverd.

Tijdens een panelgesprek zullen we dieper ingaan op vragen en stellingen over de toegevoegde waarde van dit soort akkoorden. Kom dus vooral meepraten! 

“Drone Veilige Stad” @ Tent 7 Veiligheidspaviljoen
mei 18 @ 11:30 – 12:15
"Drone Veilige Stad" @ Tent 7 Veiligheidspaviljoen

Tijdens de sessie ‘Drone Veilige Stad’ leert u over de drone ambitie van Gemeente Enschede, en hoe er in regionaal verband gewerkt wordt aan de kansen en risicobeheersing van drones. Wouter Asveld, beleidsadviseur bij Gemeente Enschede en Dr. Ben Kokkeler, Lector Digitalisering en Veiligheid bij Avans Hogeschool neemt u mee in de ontwikkelingen. Het bedrijf DronExpert verzorgt een interessante drone demonstratie.

Blik op bestuur @ Tent 5 De Provincietent
mei 18 @ 11:30 – 12:15
Blik op bestuur @ Tent 5 De Provincietent

Serious Game Blik op Bestuur

Vooruit blikken op een participatief of vernieuwd proces? Bespreken hoe het anders kan en hoe dan? Deukje opgelopen in een project? Blik op bestuur is een hulpmiddel om zonder blikken of blozen met elkaar in gesprek te gaan over nieuwe manieren van samenwerking tussen overheid en samenleving. Verschillende onderwerpen en vraagstukken komen daarbij aan de orde. Zo verruim je samen je blikveld. En leer je wat dat betekent voor de betrokkenen.

maximaal 8 personen

De Grondwet en de maatschappij van nu. @ Inschrijven Gewenst
mei 18 @ 11:30 – 12:15
De Grondwet en de maatschappij van nu. @ Inschrijven Gewenst

Inleiding door en gesprek met Bas de Gaay Fortman, emeritus hoogleraar politieke economie
van de mensenrechten aan de Universiteit Utrecht en als oud-lid van de Tweede en Eerste
Kamer betrokken bij de grondwetherziening van 1983,
auteur van ‘Moreel Erfgoed’ en ‘De Grondwetwijzer’.
Welke waarden zitten in onze Grondwet besloten? Wie zijn zoal de grondleggers daarvan?
Wat betekenen grondrechten als welvaartsverdeling, bewoonbaarheid en leefmilieu,
godsdienst- en betogingsvrijheid voor de plaatselijke en provinciale politieke praktijk?