Programma D’RAN17

FlyerD’RAN17

sep
8
vr
Indo’s toen? Vluchtelingen nu! @ Artez Aki Auditorium
sep 8 @ 09:30 – 10:30
Indo's toen? Vluchtelingen nu! @ Artez Aki Auditorium

Muzikale presentatie van Ruud Hoemakers & Wouter Muller. Deze presentatie gaat over de de 1ste generatie vluchtelingen die Nederland overspoelden (350.000 Indische Nederlanders van 1950-1960) en de huidige vluchtelingen nu. Het geeft verschillen aan maar er zijn ook overeenkomsten. Er zijn lessen uit te trekken met het gezegde: “uit het verleden genereer je lessen voor de toekomst” maar als je het verleden niet kent maak je elke keer dezelfde fouten. De muzikale presentatie duurt ca. 75 minuten inclusief debat achteraf.

Erfgoed als troef! @ Artez Aki Auditorium
sep 8 @ 10:30 – 11:15
Erfgoed als troef! @ Artez Aki Auditorium

Wie heeft het voor het zeggen, als het over erfgoed gaat?

 Waarom vinden we erfgoed belangrijk? Hoe kunnen we erfgoed ontwikkelen, wie draait aan de knoppen en hoe gebruiken we alle wijsheid bij het draaien aan die knoppen?

Bij ontwikkeling van erfgoed is vaak sprake van spanning tussen wensen & belangen, creativiteit & ideeën en kennis & ervaring.

Tijdens D’ran willen we de denkkracht en de creatiekracht van de deelnemers aan deze workshop benutten om gemeenten te adviseren hoe ze binnen de nieuwe omgevingswet kunnen omgaan met deze spanning. Het Oversticht nodigt daarom studenten, gebruikers, eigenaren, omwonenden, beleidsvormers en bestuurders van harte uit om met elkaar helder te krijgen wat ons te doen staat.

www.hetoversticht.nl

Erfgoed als troef! @ Artez Aki Auditorium
sep 8 @ 11:30 – 12:15
Erfgoed als troef! @ Artez Aki Auditorium

Wie heeft het voor het zeggen, als het over erfgoed gaat?

 Waarom vinden we erfgoed belangrijk? Hoe kunnen we erfgoed ontwikkelen, wie draait aan de knoppen en hoe gebruiken we alle wijsheid bij het draaien aan die knoppen?

Bij ontwikkeling van erfgoed is vaak sprake van spanning tussen wensen & belangen, creativiteit & ideeën en kennis & ervaring.

Tijdens D’ran willen we de denkkracht en de creatiekracht van de deelnemers aan deze workshop benutten om gemeenten te adviseren hoe ze binnen de nieuwe omgevingswet kunnen omgaan met deze spanning. Het Oversticht nodigt daarom studenten, gebruikers, eigenaren, omwonenden, beleidsvormers en bestuurders van harte uit om met elkaar helder te krijgen wat ons te doen staat.

www.hetoversticht.nl

Aan de slag met… De Generatietuin @ Artez Aki Auditorium
sep 8 @ 13:30 – 14:15
Aan de slag met... De Generatietuin @ Artez Aki Auditorium

De Generatietuin te Wierden is een tuin waarin ouderen samen met kinderen van bijvoorbeeld scholen of naschoolse opvang uit de buurt tuinieren. De stichting de Generatietuin te Wierden wil in de Generatietuin een plek realiseren waar jong en oud zich thuis voelt. Of je nu lekker actief in de grond gaat wroeten, ontspannen op een bankje gaat genieten van de omgeving of gewoon even komt buurten.

Het idee is dat betrokkenheid bij de natuur, duurzaam handelen stimuleert. Daarom zouden wij graag van jong tot oud de natuur van dichtbij laten beleven. Wij verbinden hen met groene, duurzame (burger)initiatieven rond natuur en maatschappelijke thema’s. Om tegemoet te komen aan de landelijke en lokale ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en natuur- en milieueducatie kan de gemeente Wierden en haar inwoners zich verder ontwikkelen. Om verder te groeien naar een sociaal maatschappelijk leefklimaat kan samen (gemeente en burgers) een vertaalslag worden gemaakt naar duurzaam leven. Door het zoeken naar nieuwe (innovatieve) ideeën is het mogelijk om in de gemeente Wierden de sociale cohesie (modern noaberschap) nog verder te versterken. Hierbij kan gedacht worden aan burgerinitiatieven die zich specialiseren op het terrein van duurzaamheid, maar ook aan samenwerking met het groen, onderwijs, eenzaamheid, ouderen, kwetsbare groepen enzovoort.

AAN DE SLAG …

  • is een platform voor maatschappelijke initiatieven. Initiatieven van mensen die daadwerkelijk aan de slag zijn met belangrijke maatschappelijke uitdagingen.

Wat zijn de AMBITIES van deze mensen?

Wat ONDERNEMEN ze om dat te realiseren?

  • daagt festivalgangers uit om met de initiatiefnemers mee te denken over een verbetering van hun Samen weten we meer!  Samen kunnen we meer!  

 

AAN DE SLAG …

is een initiatief van Twentse Noabers en de Universiteit Twente

Twentse Noabers, is een samenwerking van bewonersbedrijven, wijk en buurtinitiatieven in Twente. Twentse Noabers staat voor:  samenwerken, verbinden, kennis delen en elkaar helpen. Oftewel, regionaal noaberschap.  

De Universiteit Twente, wil als Ondernemende Universiteit,  bijdragen aan oplossingen voor de vragen van de toekomst  en bijdragen aan de innovatiekracht van onze regio.

 

 

Zonnepark de groene Weuste @ Artez Aki Auditorium
sep 8 @ 14:30 – 15:15

Een burgerinitiatief van Stichting Duurzame Energie Wierden Enter (SDEWE)
Hoofddoel: Bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstelling van de gemeente
Nevendoel: Realiseren van maatschappelijk rendement onder het motto:

Een zonnepark Van, Voor en Door Wierden

Resultaat: Een unieke uitwerking en juridische constructie, verder te noemen: “Het Wierdens model”.

 

Waar haal je de energie vandaan? @ Artez Aki Auditorium
sep 8 @ 15:30 – 16:15
Waar haal je de energie vandaan? @ Artez Aki Auditorium

Boeskoolstroom is een Oldenzaals burgerinitiatief om een lokale energiecoöperatie op te zetten. Niet alleen is er de zoektocht naar enthousiaste mede-burgers en locaties voor zonnestroomprojecten, er is ook de continue vraag naar nut en noodzaak om met zo’n burgerinitiatief bezig te zijn. Aan de hand van onze persoonlijke ervaringen om een lokale energiecoöperatie op te richten maken we na het eerste jaar de balans op, en proberen we samen met de bezoekers antwoord te vinden op de volgende drie vragen: Doet het ertoe? Moet je het als burger doen?

Wil je het als burger doen?

sep
9
za
Waar haal je de energie vandaan? @ Artez Aki Auditorium
sep 9 @ 10:30 – 11:15
Waar haal je de energie vandaan? @ Artez Aki Auditorium

Boeskoolstroom is een Oldenzaals burgerinitiatief om een lokale

energiecoöperatie op te zetten. Niet alleen is er de zoektocht naar

enthousiaste mede-burgers en locaties voor zonnestroomprojecten, er is

ook de continue vraag naar nut en noodzaak om met zo’n burgerinitiatief

bezig te zijn. Aan de hand van onze persoonlijke ervaringen om een

lokale energiecoöperatie op te richten maken we na het eerste jaar de

balans op, en proberen we samen met de bezoekers antwoord te vinden op

de volgende drie vragen: Doet het ertoe? Moet je het als burger doen?

Wil je het als burger doen?

Uit de goot @ Artez Aki Auditorium
sep 9 @ 11:30 – 12:15

Toneelstuk opgevoerd door bewoners en begeleiders van Humanitas Onder Dak. Een verhaal over hoe je in het straat leven terecht komt, en er weer uit kan komen.

Uit de goot @ Artez Aki Auditorium
sep 9 @ 13:30 – 14:15

Toneelstuk opgevoerd door bewoners en begeleiders van Humanitas Onder Dak. Een verhaal over hoe je in het straat leven terecht komt, en er weer uit kan komen.